Persbericht Copa Cogeca

15-12-2022 Persbericht Copa Cogeca

Persbericht Copa Cogeca d.d. 17-11-2022

Tekst ontvangen van: NCvB

“De uitdagende jaren van 2020-2021, hebben zich voor Europese honingproducenten in 2022 voortgezet. Er lijkt weinig te veranderen. Na een historisch dieptepunt over het hele continent in 2021, laat 2022 een groot contrast zien tussen een redelijk goede productie in het noorden van Europa terwijl het zuiden – waar de grootste productie ligt – zwaar werd getroffen door een sterke droogte. Dit uiteenlopende resultaat wordt verder geteisterd door de explosie van kosten voor de sector. Inmiddels twijfelen veel Europese producenten aan hun toekomst. Copa Cogeca wacht op concrete en snelle antwoorden in het kader van de herziening van de Honingrichtlijn.

De Copa Cogeca honingwerkgroep is afgelopen week bijeen gekomen om de huidige situatie van de sector te bespreken. Naast een warme en goede start van het seizoen op het hele continent, verdeelde de zomer Europa in tweeën. In het noorden waren de bloei en de nectarproductie, ondanks weinig regen, goed genoeg voor de productie en oogst van honing. Daarentegen had Zuid-Europa te maken met een van de ergste droogte in decennia (tot 80% minder honing dan gebruikelijk in delen van het Iberisch schiereiland). Deze barre klimaatomstandigheden hadden invloed op de hoeveelheid nectar van bloemen en bomen en dit beïnvloedde op zijn beurt het vermogen van de bijen om honing te produceren.

Bovendien hebben de energiecrisis en de inflatie ernstige gevolgen gehad voor de vitaliteit van Europese imkers. De stijging van de verpakkingskosten, inclusief glazen potten (stijging van 15% tot 60% afhankelijk van het land), brandstof (30% tot 40%), elektriciteit (50% tot 150%) en bijenvoeder (50% tot 70%) vormen een serieus probleem. De stijging van deze productiekosten voor imkers wordt niet goed doorberekend in de logistieke keten. Aangezien de honingvoorraden van 2021 tot 2022 erg laag waren maar de vraag stabiel bleef, benadrukt dit de onvolkomenheden van de huidige Europese markt. Volgens Stanislav Jaš, voorzitter van de honingwerkgroep: “Europese imkers maken een zeer kritieke periode door. Ik heb het gevoel dat ik mezelf jaar na jaar herhaal, maar de duurzaamheid van de Europese productie en de essentiële pollenbestuiving staat op het spel! We verliezen productiepotentieel in veel belangrijke gebieden in Europa, voornamelijk als gevolg van klimaatverandering en het economische klimaat dat de levensvatbaarheid van bijenteeltactiviteiten in de hele EU bedreigt. Meer dan ooit moeten we de authenticiteit van honing en de transparantie op de honingmarkt verdedigen. In overeenstemming met de breed gepromote beleidsinitiatieven op het gebied van duurzaamheid in het kader van de Europese Green Deal, zoals de "van boer tot bord"- strategie, kan de Europese Commissie samen met de Europese hoofdsteden concrete instrumenten en mechanismen invoeren die zowel producenten als consumenten kunnen helpen. We vragen om echte acties!”.

Dit is de reden waarom Copa Co hun oproep herhalen voor een herziening van de EU-honingrichtlijn, waarbij de vermelding van het land van herkomst van honing in melanges wordt toegevoegd, vergezeld van imkervriendelijke regels voor traceerbaarheid om de handel in namaakhoning in bulk tegen te gaan. Het is essentieel dat de Europese Commissie wetswijzigingen en controlemechanismen voorstelt die het levensonderhoud van de honingproducenten, de zoektocht van de consument naar echt en kwaliteitsvol voedsel en het vermogen van de lidstaten om fraude te bestrijden ondersteunen.

Noot voor de redactie: Europa is voor ongeveer 60% zelfvoorzienend in haar honingconsumptie. Volgens de FAO daalde de EU-productie tussen 2015 en 2020 met 16% (van 257.000 ton naar 218.000 ton), terwijl het aantal bijenvolken steeg met 16% (van 17.189 ton naar 20.046 ton (2016-2021). Bovendien, hoewel de invoer van honing in de EU vanuit China (historisch gezien de eerste exporteur naar de EU) de afgelopen 6 jaar constant is geweest (2016-2021, ongeveer 48.000 ton), is de gemiddelde invoerprijs gedaald met 21% (van 1,72 €/Kg in 2016 tot 1,36€/Kg in 2021). Wat betreft Oekraïne (de tweede exporteur naar de EU), is de invoer met 47% gestegen, van 36.525 ton in 2016 tot 53.777 ton in 2021, terwijl de prijzen ook licht zijn gestegen (7%, van 1,76 €/kg tot 1,88 €/kg). de huidige gemiddelde prijs van Europese honing die in bulk wordt verkocht ligt tussen 3€ en 5€/kg, afhankelijk van de regio, zonder rekening te houden met de feitelijke inflatiedruk”.

Bron: www.copa-cogeca.eu

Tekst: NCvB

 

Voor het originele persbericht zie de Press Release van 21/11/2022 op:

Copa Cogeca (copa-cogeca.eu)

 

 

« terug naar het overzicht