per 1-3-'23: UBN nummer verplicht voor import/export bijen en hommels

21-02-2023 per 1-3-'23: UBN nummer verplicht voor import/export bijen en hommels

Zoals u weet is het Imkersoverleg betrokken bij de totstandkoming van de door de EU verplicht gestelde kastregistratie.

Onderhandeling daarover met LNV is afgelopen 8 februari gestart. Op dit moment is daarover nog geen concrete informatie voorhanden. We verwachten dat binnenkort wel en dan zal u geïnformeerd worden.

Tijdens het overleg van 8 februari jl. werden wij in kennis gesteld van een EU-verplichting die van kracht wordt m.i.v. 1 maart aanstaande.

Vanaf die datum is voor transport van bijen en hommels over de grens een verplichte registratie nodig bij RVO en NVWA. U dient dan te beschikken over een UBN nummer en geregistreerd staan in het Europese systeem voor gezondheidscertificaten (TracesNT).

 

We hebben aangedrongen op een stappenplan om een vlotte registratie mogelijk te maken.

Dat plan/persbericht hebben wij heden ontvangen.

 

We beseffen dat het kort dag is maar zowel LNV als wij zijn door de EU enigszins verrast over de snelheid waarmee alles moet worden uitgevoerd.     

 

In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn,

 

Met vriendelijke groet

 

namens het Imkersoverleg,

Arie Kreike, voorzitter

« terug naar het overzicht