Nieuwe commissie Biodiversiteit van start

11-04-2019 Nieuwe commissie Biodiversiteit van start

 

Woensdag 10 april kwamen de leden die de nieuwe commissie biodiversiteit vormen voor het eerst bijeen. De commissie heeft tot doel de belangen en verbetering van de dracht voor bijen in brede te behartigen. Enerzijds ziet de commissie toe op het functioneren van het ambassadeursnetwerk, het laten plaatsvinden van een of meer jaarlijkse terugkomdagen en het informeren van de groep over actuele zaken. Anderzijds zet de commissie zich in voor het vertegenwoordigen van de vereniging bij bijeenkomsten, onderhouden van contacten met verwante landelijke organisaties en deskundigen.

De commissie is vooralsnog samengesteld uit leden van de vereniging en bestaat uit personen die over de nodige expertise t.a.v. het onderwerp beschikken. Voor de inbedding in de vereniging is het van belang dat ledenraadsleden en een of meer bestuursleden toetreden. Aat Rietveld, NBV Groenabassadeur, is de eerste voorzitter. Hij is initiator van het opzetten van het landelijk netwerk van regionale Ambassadeurs biodiversiteit voor bijen.

Overzicht commissieleden >

« terug naar het overzicht