Ledenraad keurt jaarstukken goed

01-07-2020 Ledenraad keurt jaarstukken goed

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de NBV dat de Ledenraad zich digitaal heeft moeten uitspreken over de jaarstukken gezien samenkomen niet mogelijk was door de beperkende maatregelen tegen het Coronavirus.

Conform de statuten is een procedure ontwikkeld waarbij het mogelijk was dat de Ledenraad digitaal haar stem kon uitbrengen op de noodzakelijke goed te keuren jaarstukken. 

Deze digitale stemming betrof de volgende stukken:
- Jaarverslag 2019
- Financieel jaarverslag 2019
- Verslag Kascommissie
- Benoeming nieuw lid Kascommissie: John Leerentveld

Van de in totaal 38 Ledenraadsleden hebben 32 leden gestemd. Alle 32 Ledenraadsleden die hun stem hebben uitgebracht, hebben positief gereageerd op alle stukken (op één blanco stem na m.b.t. het financieel jaarverslag) én de benoeming van John Leerentveld als nieuw lid van de Kascommissie.

De voorzitter heeft met deze informatie c.q. uitslag geconcludeerd dat er sprake is van een volstrekte meerderheid van de stemmen en de jaarstukken én benoeming van John Leerentveld daarmee zijn goedgekeurd.

Daarmee is niet alleen aan de statutaire verplichtingen voldaan, maar hebben we ook aangetoond dat in noodgevallen deze vorm van besluiten nemen de voortgang mogelijk maakt.

Op onze website kan je het jaarverslag 2019 en het financieel verslag 2019 teruglezen; klik hier.

 

« terug naar het overzicht