Help de bij, spaar de paardenbloem

25-04-2013 Help de bij, spaar de paardenbloem

In het vroege voorjaar zijn paardenbloemen voor honingbijen en andere insecten een belangrijke bron van voedsel. Het is daarom van belang om zorgvuldig met paardenbloemen om te gaan.

Anders dan veel veehouders denken  hebben paardenbloemen in grasland ook voordelen. Een aandeel tot 10% is zeker niet nadelig voor de opbrengst, zowel in tonnen ds als in voederwaarde. Bovendien wordt de paardenbloem door koeien, schapen en geiten als medicijn gebruikt. Dit zijn enkele feiten die te vinden zijn op de factsheet paardenbloem die is gepubliceerd door het netwerk gewasbescherming. De factsheet bevat daarnaast nuttige adviezen voor het ontzien van bijen in de onkruidbestrijding van grasland. 

In dit netwerk zijn vertegenwoordigd: LTO Noord, de stichting Natuur en Milieu, de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV), DLV Plant, het Louis Bolk Instituut (LBI), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) en CUMELA.

Het netwerk gewasbescherming is één van de zes netwerken van Bijenkennisnet. De andere netwerken houden zich bezig met: op en rond het erf (erfbeplanting), de vitale bij, bij en akker, bij en veehouderij en de professionalisering van de imkerij.

De factsheet paardenbloem is rechtstreeks te vinden via de deze link:

http://bijenkennisnet.nl/thema/531-paardenbloemen

In Bijenkennisnet werken boeren en imkers samen. Zij wisselen kennis uit over bijen en de boerenpraktijk tijdens informatie- en verdiepingsbijeenkomsten. Ook op het digitale netwerk bijenkennisnet.nl wordt informatie ontsloten. Bijenkennisnet is een project van: NBV, LTO Noord, ZLTO en LLTB en wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ, LTO Noord (Fondsen), ZLTO en LLTB. Zie ook de info binnen deze website.

« terug naar het overzicht