Erekorfjes 2015 naar Amstelland en Zuidlaren

04-05-2015 Erekorfjes 2015 naar Amstelland en Zuidlaren

Tijdens de ALV op 25 april ontvingen vier leden het erekorfje voor hun jarenlange inzet in de afdeling waar ze lid van zijn.

Amstelland

Herman Groen (links) en Henk Kooij (midden) hebben beiden langdurig bepalende functies in het bestuur van de NBV Amstelland vervuld. NBV voorzitter Jan Dommerholt overhandigde hen het erekorfje.

Herman heeft depot opgezet en beheerd, heeft op prominente plaatsen in de omgeving geïmkerd (o.a. KPMG gebouw, KinderSpeelboerderij Elsenhove en Tuinvereniging), speelde een bepalende rol bij de oprichting van het clubblad BIJpraten, is bestuurslid en actief in de Buckfast koninginnenteelt in Marken.

Henk heeft 40 jaar lang de cursusorganisatie verzorgd, was ruim 38 jaar secretaris, is netwerker en PR man voor Amstelland en de groep Noord Holland geweest, speelde een bepalende rol in de opbouw van het Bijenpark, was betrokken bij de Floriade in 2002 en was mede oprichter en lid van de Groenraad van Amstelland waarbij al heel wat voor elkaar is gekregen bij de gemeente, zoals bijvoorbeeld het maaibeleid.

Zuidlaren

Gerrit Freije en Jan Enne Dees waren verhinderd voor de uitreiking. Beiden hebben vele jaren als bestuurslid,voorzitter en secretaris/penningmeester de vereniging Zuidlaren geleid. Zij hebben zich verdienstelijk gemaakt met het bezoeken van landelijke en regionale bijeenkomsten, lezingen verzorgen, relaties met overheidsinstanties en natuurverenigingen onderhouden, lesgeven, nieuwe imkers inwerken, de verenigingsstal onderhouden, verenigingsblad verzorgen , bezoeken en helpen van zieken en de helpende hand bieden bij verenigingsavonden. Zij hadden succes met het aanvragen van subsidies voor een nieuw vereniginghuis met bijenstal inclusief praktijklesruimte en bieden hulp bij de jaarlijkse markt van Melk en Honing plaats. Voor de voortgang van de bijenstand dragen ze intensief bij aan het bewerken en in stand houden van het bijenstation op Schiermonnikoog en op Vlieland.
Door hun positieve open houding oogsten zij begrip en kan er veel geregeld worden in het belang van de bijen en de imkers. 

 

 

« terug naar het overzicht