Bert Berghoef voorzitter NBV

26-02-2018 Bert Berghoef voorzitter NBV

 

Bert Berghoef (69) is tijdens de ledenraadsvergadering van 24 februari bij acclamatie benoemd tot voorzitter van de Nederlandse BijenhoudersVereniging. 

Berghoef begon zijn loopbaan in 1972 als leraar op een basisschool. In 2001 verruilde hij het onderwijs voor de politiek. Zijn laatste functie (2005-2017) was burgemeester van de gemeente Aalten. Besturen is hem op het lijf geschreven. Hij heeft veel ervaring in veranderingprocessen. Het vorm geven aan een 'nieuwe' organisatie waar de NBV voor staat na het afstoten van de winkel en de nieuwe bestuursstructuur met een ledenraad, is hem niet vreemd. Ín zijn motivatie voor de voorzittersfunctie schreef Bert Berghoef: "Daarom moet de nieuwe, veranderde vorm van samen een grote vereniging zijn, eerst weer vorm krijgen. Met een periode van naar elkaar luisteren en samen werken. Rust en vertrouwen creëren is het credo! En vanuit die basis samen verder bouwen.Ik stel prijs op een open en constructieve wijze van communiceren met de argumenten op tafel. En de basis van samen werken is samenwerken en andersom!" 

Bestuur op volledige sterkte

Tijdens diezelfde vergadering werden nog drie bestuursleden benoemd:

Jan Bruurs (62) – penningmeester
Tot eind 2018 is het penningmeesterschap een duo-functie met Bert Willigenburg. Jan Bruurs maakte van 2010-2014 deel uit van de NBV kascommissie. Hij is bijenteeltleraar A en B en verzorgt Basiscusussen Bijenhouden. Bruurs bekleedde managementfuncties bij de Kamer van Koophandel in Middelburg. Sinds 2014 heeft hij een eigen managementadviesbureau.

Guido Reijnen (29) - algemeen bestuurslid
Sinds een aantal jaren actief imker, aangesloten bij de afdeling Arnhem/Velp. Guido Reijnen houdt Buckfast bijen en heeft zich toegelegd op koninginnenteelt. Guido is longarts in opleiding en werkzaam als forensisch arts. Vanuit die hoedanigheid is hij voorzitter van de landelijke opleidingscommissie van zijn beroepsgroep.

Nadine Schalk (32) – algemeen bestuurslid
In 2017 haar imkerij opgericht en bezig met de opleiding specialist bijenproducten bij het Bijkersgilde. Zet zich in voor apitherapie in Nederland. Nadine Schalk volgt de opleiding tot orthomoleculair therapeut en werkt als management assistent in de psychiatrie. Tevens is ze vicevoorzitter van de ondernemingsraad van haar werkgever.

Hoe ziet de samenstelling van het NBV bestuur eruit?

« terug naar het overzicht