Aziatische hoornaar: beleidsontwikkelingen grootste zorg

08-07-2021 Aziatische hoornaar: beleidsontwikkelingen grootste zorg

De Aziatische hoornaar in Nederland, waarnemingen en informatie

De Aziatische hoornaar werd in 2017 voor het eerst waargenomen in ons land. Jaarlijks kan hij potentieel tot zo'n 70 kilometer noordwaarts oprukken. Met het meest noordelijke nest in Veenendaal in 2020, waarvan onduidelijk is of er reeds koninginnen uitgevlogen zijn, is het mogelijk dat het insect zich dit jaar ook in noordelijker provincies zal laten zien. Later in de zomer zal dit duidelijk worden, tot eind augustus is de trefkans nog zeer laag.

Het aantal van 5 bevestigde waarnemingen valt tot nu toe mee, mogelijk speelt daarin ook het koude voorjaar een rol. Deze waarnemingen zijn gedaan in de zuidelijkste provincies van het land, in overeenstemming met de risicokaart.
Het aantal (valse) waarnemingen is desondanks wel erg hoog (>1000), wellicht vanwege de aandacht die het dier trekt in de media. 

 

Waarnemingen komende tijd essentieel om opmars te remmen

Dit jaar wordt wederom een dringend beroep gedaan op imkers om zeer alert te zijn op de aanwezigheid van Aziatische hoornaars nabij de standplaatsen, of nabij rijk bloeiende, druk door insecten bezochte struiken en heggen. Na het vangen van de prooi vliegen fouragerende werksters namelijk nagenoeg in een rechte streep terug naar het nest, dat zeker 1 kilometer verderop kan liggen. Deze vlucht is dan ook een belangrijk 1e aanknopingspunt om te komen tot het lokaliseren van het nest. Bij waarneming is het ook van belang andere imkers in uw gebied te informeren om zo met meerdere waarnemingen een kruispeiling te doen om tot een specifiek zoekgebied te komen. Meld iedere waarneming, met foto of tenminste een beschrijving en GPS-locatie via www.waarneming.nl. 
Met waarnemingen zonder ondersteunend bewijs wordt niks gedaan.

Met dank aan EIS-kenniscentrum is zeer uitgebreide informatie over de herkenning, leefwijze en stappen na een waarneming van de Aziatische Hoornaar vindt u op deze pagina. Neemt u hiervan alstublieft kennis en deel gerust deze informatie.

 

Gedecentraliseerde aanpak

Naast een update over het voorkomen van het insect zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van de overheidsaanpak in Nederland. Werd in vorige jaren de coördinatie nog landelijk georganiseerd, inmiddels is de verantwoordelijkheid overgedragen aan de provincies. Deze provincies hanteren daarbij verschillend beleid.
Vorig jaar was de opsporingscapaciteit al ontoereikend om alle nesten te vinden en naar verwachting zal dit probleem zich dit jaar weer voordoen. 
Deze ontwikkelingen baren zorgen, omdat het de opmars van het insect kan faciliteren.

Uiteraard blijven we u informeren over onze bevindingen en acties op dit gebied.

« terug naar het overzicht