Apimondia Istanbul 2022; een verslag

12-09-2022 Apimondia Istanbul 2022; een verslag

 

Van 24 tot 28 augustus 2022 vond in Istanbul, Turkije de 47e editie van het mondiale bijenteeltcongres Apimondia plaats. Voorzitter Wijnand Lodder bezocht het congres namens Nederland. Graag neemt hij u met dit verslag mee in zijn ervaringen vanuit het congres.

 

 

Dag 1 (24/8)

Na een voorspoedige reis op de 23e ben ik mij de dag erna ‘s ochtends vroeg gaan registreren. Het ICC lijkt van de buitenkant nog niet eens zo’n groot gebouw. Totdat je er binnenkomt en ontdekt dat het meeste onder de grond zit. Voor ons doel waren vijf verdiepingen onder de grond beschikbaar, maar dat had eventueel nog enkele meer kunnen zijn. Het gebouw was aangenaam gekoeld en dat was geen overbodigheid vanwege de buitentemp van plm. 34 graden. Hoewel er nog geen wetenschappelijke sessies waren was er wel volop mogelijkheid om de expo op de -5e verdieping te bezoeken. Ik zou daar nog vele keren terugkeren. Die middag ben ik Istanbul nog met een door Apimondia georganiseerde gids in geweest en heb als absoluut hoogtepunt de Hagia Sophia bezocht. Die middag vond de NBV bestuursvergadering online plaats. Al met al een goed bezette 1e congresdag  met veel indrukken. ’s Avonds een terrasje in de buurt van het hotel opgezocht en de avondmaaltijd gebruikt. Op tijd slapen want het was al met al best een vermoeiende dag.

 

Dag 2 (25/8)

Op het programma stond voor mij vandaag het gouden goedje centraal waar het de meeste, zowel hobbyisten als professionals bij het bijenhouden om te doen is. Onder de titel "Major symposium / honey purity and authenticity" werd de eerste helft van deze dag gevuld met allerlei beschouwingen over de wijze waarop honing wereldwijd beschermd wordt tegen frauduleuze handelingen (Fraud Mitigation Guidance) het hanteren en handhaven van standaarden alswel de wijze waarop honing van bij tot klant de wereld over reist en wat daar dan de vaak nare gevolgen van zijn. ’s Middags ving mijn persoonlijke programma (er moet een keuze worden gemaakt uit heel veel sessies) aan met een voor de noodzakelijke variatie boeiend, maar ook zwaar onderdeel: Chromatographic Determination of Foreign Diastase Adulterated Honey by Harnessing the Enzyme-Origin Differences. Boeiend, maar vooral voor de fijnproevers.

 

Een iets luchtiger, maar eveneens belangrijk onderwerp was waar de middag (tot 19:00u) voor mij mee werd afgesloten: the General Assembly. Als ‘delegate from the Netherlands’ mocht ik naast de veteraan John Colder zitten. Hij was de delegate van de Fiji-eilanden die kennelijk ook mocht invallen voor Nieuw Zeeland en Australië. Aan mijn andere kant vertegenwoordigers uit Zuid Korea. De zaal was goed bezet. Het werd me goed duidelijk dat het onderwerp: "beekeeping" in al zijn facetten kan rekenen op warme internationale belangstelling. Hoewel de organisatie van Apimondia het moet doen met een relatief klein budget, zijn de onderwerpen daarmee niet in verhouding. Het moet overigens ook gezegd dat in vergelijking met veel landen onze Nederlandse bijdrage klein is. Natuurlijk hebben we maar een klein land te vertegenwoordigen, maar ik denk dat onze kennis van het onderwerp in Nederland, maar ook onze productie op dit terrein in relatieve zin best stevig is. Nochtans was ik de enige uit Nederland. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot een land als Slovenie, wat kennelijk zo ongeveer de geboortegrond is van de Apis Mellifera Carnica. Slovenië was hier in Istanbul stevig vertegenwoordigd terwijl het land slechts zo’n tweeënhalf miljoen inwoners telt. Ik werd uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een promotie-avond van Slovenië en hun beekeeping prestaties. Natuurlijk gegaan en niet teleurgesteld. Men had flink uitgepakt en zelfs hun landbouwminister was aanwezig. De General Assembly zelf werkte haar formaliteiten af als financiële verslaglegging en vertrek en benoeming van bestuursleden. Minder interessant, maar wel noodzakelijk. Enfin, goed om er bij te zijn, kennis te maken en internationale collega’s te ontmoeten.

 

Dag 3 (26/8)

Als ik dit congres een thema zou moeten meegeven dan is het wel dat ik de titel zo aanhouden van het boek van VP Peter Kozmus (Slovenië)  “Save the bees and save the world”.  Het major symposium op 26 augustus ging vooral over Climate Change. Niet zozeer het verleden of de toekomst, maar het besef dat we al diep in de narigheid zitten. Aan de hand van heel veel voorbeelden werd deze dag duidelijk gemaakt dat het geen 2 voor 12 is, maar dat het reeds na twaalven is. Dat dit niet zo zeer is te zien aan de honingproductie wereldwijd is iets dat ons niet moet geruststellen. Deze toename ontstaat door verbetering van productiemethoden en toename van bijenhouders en kasten/volken. Relatief loopt de productie terug als gevolg van verwoestijning, verdroging, overstromingen en andere narigheid.

  

Uiteenlopende onderwerpen, vooral indringende vragen, passeerden de revue:

  • Challenges linked to climate change and his observe and projected wether extremes;
  • How to improve biological resillience to climate and pathogens? (door Coby van Dooremalen);
  • How to maintain and increase natural food resources for our bees;
  • How to secure the incomes of professional beekeepers facing a lack of production stability and market volatility;
  • Digital tools that help the beekeepers in front of Climate Changes.

 

En natuurlijk waren er vandaag ook weer andere onderwerpen die bezocht konden worden zoals bijvoorbeeld bijengezondheid en apitherapie, enz. maar om een of andere reden ging ik toch naar bovenstaande. De statements die hier steeds weer terug kwam waren echter zowel confronterend als hoopgevend:

“Bijenhouders vervullen een zeer belangrijke rol bij het opnieuw bedenken van een duurzame inrichting van de bio-diverse wereld”;

“No bees, no life, No beekeepers, no bees”;

“Biodiversiteit is het instructieboek vanuit de natuur zelf obv vele miljoenen jaren evolutie”;

“Wat we nodig hebben zijn Nature based solutions”;

“Bijenhouders als natuurbeheerders”;

 

Dag 4 (27/8)

Vandaag alweer de laatste congresdag met als major symposium ‘Nature Based Beekeeping’. Een interessante inkijk in bijenhouderspraktijken gebaseerd op het gebruik van natuurlijke hulpmiddelen in Afrika, Zuid-Amerika en Europa.

 

Het belang van nature-based beekeeping voor Human health werd nog eens mooi in beeld gebracht door Christina Mateescu, Maar ook de bijdrage van Sebastien Bonjour en Anne Damon dat nbb ook commercieel kan plaatsvinden was indrukwekkend en hoopgevend. Die middag bracht ik vooral op de expo door. Dit bonte internationale overzicht van de praktijk van het imkeren en de produkten die dat allemaal oplevert was niet alleen een lust voor het oog, maar bleek ook een ideale gelegenheid om contacten te leggen, van producten te proeven of ‘domme vragen’ te stellen.

De namiddag van de 27e stond vooral in het teken van de verkiezing van het land dat Apimondia 2025 mag organiseren. Zoals inmiddels bekend is dit Denemarken geworden die dit namens de samenwerkende Nordic countries op zich mag nemen.

 

Tot slot merk ik op dat het model dat Apimondia hanteert vooral gebaseerd is op het uitwisselen van kennis en het bieden van een platform voor de imkerpraktijk wereldwijd. Het niveau van de sprekers was overwegend van hoog wetenschappelijk niveau. Verbeterpunten die blijven hangen zijn het gebrek aan lange termijnvisie en -strategie en het toegankelijk organiseren van een wereldwijde knowledge base. Wellicht liggen hier nog wel mogelijkheden voor de nabije toekomst. Ondanks dit was het goed om met gepassioneerde collega’s, belanghebbenden (hobbyisten en professionals) meningen en ideeën en uit te wisselen zodat overall kan worden gesproken van een boeiend en nuttig congres.   

 

Wijnand Lodder,
voorzitter Nederlandse Bijenhoudersvereniging

 

« terug naar het overzicht