Actieprogramma Bijengezondheid in ontwikkeling

10-07-2013 Actieprogramma Bijengezondheid in ontwikkeling

Maandag 8 juli vond de tweede sessie plaats richting de realisatie van een breed gedragen aanpak om de bijenstand in ons land te verbeteren. Staatssecretaris Sharon Dijksma had daartoe belanghebbenden per brief uitgenodigd:"Ik wil het voortouw nemen om samen met iedereen die zich betrokken voelt bij bijensterfte, of beter gezegd bijgezondheid, tot een Actieprogramma Bijengezondheid te komen." 

Uit de eerste bijeenkomst op 23 april jl. was naar voren gekomen dan de problematiek zich concentreert binnen vier aandachtsvelden. Dijksma heeft ze voor deze tweede bijeenkomst samengevat in vier 'pijlers'. Voor elke pijler vraagt Dijksma voorstellen voor maatregelen aan te dragen die ten goede komen aan de bijenstand, inclusief personele en financiele inzet. De vier pijlers zijn:

  • gewasbeschermingsmiddelen
  • ziekten en plagen onder bijen
  • voedselaanbod en biodiversiteit
  • professionaliteit imkerij

NBV voorzitter Jan Dommerholt was de eerste van 25 sprekers. Hij hield een pleidooi voor het instellen van professionele voorlichting om imkers bij te staan bij problemen en sturing te geven aan het voeren van een goede bedrijfsmethode. Daarnaast drong hij aan op het invoeren van een lesprogramma over bijenkennis in het 'groene' onderwijs: niet alleen imkers moeten wat van bijen weten, maar ook beheerders van het 'groen'. Voor financiering deed de NBV een beroep op de overheid of andere partijen.

Voor elke pijler is moderator aangesteld die een aantal partijen uitnodigde verder praten om acties vast te stellen. De NBV draagt bij in pijlers 2, 3 en 4.

Voor eind augustus moeten zaken concreet zijn. Eind september volgt een derde bijeenkomst. Wellicht is er dan zicht op haalbaarheid en financiering.

Lees de uitnodigingsbrief van de staatssecretaris >>

 

« terug naar het overzicht