Presentaties (downloads)

Over bijen als bestuivers en 'het voortbestaan van soorten'

Een lezing geven aan de hand van een  Power Point presentatie die eventueel
zelf is aan te passen en daarmee te gebruiken voor diverse doeleinden. 

Inmiddels al gebruik voor gemeentelijk bestuurders en beleidsmakers, natuurverenigingen, agrariërs en eigen NBV-afdelingen.

De lezing bestaat dus uit 2 bestanden: de presentatie en een document met beschrijvende teksten per dia. Lees eerst het tekstdocument.