Vacature Hoofredacteur Bijenhouden

 

Ter vervanging van de huidige zoekt de redactie naar een nieuwe hoofdredacteur van het tijdschrift Bijenhouden. De hoofdredacteur heeft als belangrijkste taak om het verenigingsblad Bijenhouden zes keer per jaar voor de 8000 leden van de NBV uit te doen brengen. Hij of zij doet dit met het redactieteam en wordt ondersteund door de redactiesecretaris. Dit proces van samenstellen van een nieuwe editie van het blad tot en met het persklaar maken, wordt samen met de redactiesecretaris uitgevoerd.

Wat houdt het in?

De hoofdredacteur overlegt met de redacteuren, waaronder een eindredacteur en een beeldredacteur, over de te publiceren artikelen en is zelf ook actief om auteurs van buiten de redactie te verzoeken artikelen te schrijven. De Hoofdredacteur is voorzitter van de redactievergadering en draagt eindverantwoordelijkheid voor de redactionele en illustratieve inhoud van Bijenhouden. Er wordt zesmaal per jaar op het secretariaat een redactievergadering gehouden.

Wat wordt verwacht?

Van de hoofdredacteur wordt verwacht dat hij of zij een goede algemene kennis heeft van alles wat met sociale en solitaire bijen en met de bijenhouderij te maken heeft. De hoofdredacteur is journalistiek vaardig en van hem of haar wordt op termijn verwacht om regelmatig artikelen voor Bijenhouden te schrijven.

De meeste werkzaamheden van de hoofdredacteur kunnen digitaal worden uitgevoerd en kosten qua tijd ongeveer 12 uur per week. Er is een vergoeding beschikbaar voor de werkzaamheden en de reiskosten om imkeractiviteiten en redactievergaderingen te bezoeken.

Bijenhouden

Het tijdschrift Bijenhouden verschijnt zes keer per jaar en wordt verzorgd door een deskundig en enthousiast team van vrijwilligers. We proberen zo goed mogelijk in te spelen op alles wat zich afspeelt rond bijen en bijenhouden. Dat betekent: speuren naar actualiteit en kritisch kijken naar verkregen informatie, maar vooral zelf schrijven over alles wat Nederlandse imkers ter harte gaat. Het tijdschrift is eigendom van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). De drie doelstellingen zoals aangegeven in het redactiestatuut zijn:

  • de doelgroepen informeren over bijen en bijenhouden teneinde kennis en vaardigheden van de imkers te bevorderen,
  • uitwisseling van vakkennis binnen de NBV,
  • informeren van de leden over het reilen en zeilen van de vereniging.

Sollicitatie

Bent u geïnteresseerd in een van de bovenstaande vacatures, neem dan contact op per e-mail of met een sollicitatiebrief gericht aan de redactiesecretaris, Marga Canters: marga@bijenhouders.nl (0317-422422).