Veelgestelde vragen

WBTR

Welke stappen zijn voor onze afdeling/stichting nodig om aan de WBTR te voldoen?

In het stappenplan (inclusief checklist) wordt stapsgewijs aangegeven hoe de WBTR ingepast kan worden binnen jouw vereniging of stichting. Het is met name de stap die betrekking heeft op de bestuurlijke aansprakelijkheidsstelling (financiële afspraken vastleggen en professioneel vergaderen), die de aandacht behoeft van de landelijke NBV en haar lokale verenigingen. Niet alle stappen hoeven te worden vastgelegd in de statuten. Vaak is het voldoende om deze op te nemen in een huishoudelijk reglement. In de checklist wordt de keuze aangegeven.

Dit wil trouwens niet zeggen dat er t.z.t. geen statutenwijziging nodig is, omdat enkele onderwerpen sowieso in de statuten vermeld dienen te worden (ongeacht het directe belang voor de lokale NBV-verenigingen). Maar hiervoor is, na 1 juli a.s., nog een termijn van vijf jaar beschikbaar.

Per wanneer moet de WBTR gerealiseerd c.q. nageleefd zijn?

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. 

Het is met name de stap die betrekking heeft op de bestuurlijke aansprakelijkheidsstelling (financiële afspraken vastleggen en professioneel vergaderen) die de aandacht behoeft van de landelijke NBV en haar lokale verenigingen. Niet alle stappen hoeven te worden vastgelegd in de statuten. Vaak is het voldoende om deze op te nemen in een huishoudelijk reglement. Zie voor meer informatie de checklist (inclusief het stappenplan).

Dit wil trouwens niet zeggen dat er t.z.t. geen statutenwijziging nodig is, omdat enkele onderwerpen sowieso in de statuten vermeld dienen te worden (ongeacht het directe belang voor de lokale NBV-verenigingen).
Hiervoor is na 1 juli a.s. nog een termijn van vijf jaar beschikbaar.

Waarvoor is de WBTR?

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen. Voor meer informatie, zie www.wbtr.nl

 

Ik heb een vraag over de WBTR die hier niet staat

Op het NBV-bureau is een helpdesk ingericht om vragen over de WBTR te beantwoorden: info@bijenhouders.nl

 

Ook op www.wbtr.nl is veel informatie over de WBTR te vinden. Het is ook mogelijk je hierop te abonneren. Met dit abonnement kan je gebruik maken van (juridische) voorbeelddocumenten, de helpdesk, kant en klare invulformulieren, instructievideo's etc. 

 

 

Vrijwilligersverzekering

Gemeenten in Nederland bieden vrijwilligers (waaronder ook bestuurders van lokale verenigingen) collectieve verzekeringen, die soms ook aanvullende bepalingen bevatten rondom bestuurdersaansprakelijkheid. Wij adviseren lokale bestuurders bij hun gemeente na te gaan wat de voorwaarden zijn van de lokale vrijwilligersverzekering en of deze dekking biedt voor bestuurdersaansprakelijkheid. Voor de dekking van de eventuele bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is het belangrijk dat de vereniging aan de WBTR voldoet.

Informele verenigingen

Verenigingen zonder eigen statuten hebben geen (wettelijke) rechtspersoonlijkheid en zijn niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Deze zogenoemde informele verenigingen zijn kwetsbaarder voor de WBTR. We adviseren de besturen te overwegen hun vereniging te formaliseren door het vaststellen van eigen statuten. Vanuit de landelijke vereniging wordt gewerkt aan het opstellen van WBTR-proof model statuten en model huishoudelijk reglement. Informatie hierover volgt.

Vernieuwen statuten & huishoudelijk reglement

Vanuit de landelijke vereniging zijn we in contact met een notaris om lokale verenigingen te voorzien in model statuten en model huishoudelijk reglement.

Meer informatie hierover volgt.


Bekijk alle veelgestelde vragen