Cursus: Voortgezet ImkerenVol

Aantal plaatsen: 10
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 160,00
Start datum: 19-11-2019
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Imkersvereniging Helmond e.o.
Contactpersoon:Bert Lemmens <bert.ljp.lemmens@gmail.com>
Cursuslocatie:De Kluis 1, 5707 GP, Helmond
Tel:06 1378 2031
NBV Diploma

Imkersvereniging Helmond e.o.                                    

 

Voortgezet imkeren (imkeren voor gevorderden)

 

Imkervereniging Helmond e.o. overweegt in het seizoen 2019/ 2020 een cursus voortgezet imkeren te geven.

Algemeen.

 • De cursusdagen theorie zijn: dinsdag 19 nov., 3 en 17 dec, 2019, 14, 28 jan., 11, 25 feb, 10 mrt. 2020.  Om 20.00 uur in de bijenhal (Reserveren 7 jan en 17 mrt 2020)
 • Het cursusgeld komt op € 160,00
 • Het minimaal aantal cursisten is 6
 • Het maximaal aantal cursisten is 10
 • Er vindt een intake plaats op motivatie d.m.v. een vragenformulier. Wordt toe gezonden na inschrijving
 • Er wordt gewerkt in teams van bij voorkeur 2 personen
 • Bij voorkeur zoveel mogelijk cursisten van imkervereniging Helmond e.o.
 • De theorie wordt gegeven in de bijenhal in Helmond (De Kluis 1, 5707 GP Helmond )
 • De praktijk deels in de bijenhal (denk aan was smelten, honing slingeren enz.) maar ook bij de cursisten op stand. Er staat bij de bijenhal een extra kast voor demo’s
 • De cursisten kunnen als team de praktijkopdrachten uitvoeren in het tijdvenster wat door het cursusteam wordt aangegeven. Een tijdvenster beslaat enkele weken.
 • Van elke theorieles wordt een toets afgenomen
 • De cursisten zullen te samen met het cursusteam de bijenstanden van de andere cursisten bezoeken
 • Het cursusteam zal steekproefsgewijs bij de praktijkopdrachten aanwezig zijn.
 • De cursisten leveren maandelijks een update in van hun vorderingen/opdrachten
 • Er wordt een whatsApp groep opgezet van betrokkenen zodat men elkaar om raad kan vragen of advies kan geven
 • Theorie tweewekelijks, op dinsdagavond in de maanden november 2019 tot en met maart 2020
 • Praktijk nog bepalen ook weer/seizoen afhankelijk
 • Eventuele boeken worden besproken tijdens de eerste les
 • Voorinschrijving bij Bert Lemmens door een mail te sturen naar bert.ljp.lemmens@gmail.com. De cursiste krijgt dan een vragen formulier waarna de formele inschrijving plaats vindt. De inschrijving moet binnen zijn voor zaterdag 26 oktober 2019

 

Beschrijving inhoud lessen

Les

Th/pr

Titel van de les

Onderwerpen die aan de orde komen

Doelstellingen

Th-1

BL

Kennismaking, introductie van de lessen, de bijenweide

Verwachting van docenten

Verwachting van de cursisten, afspraken

Bloeiboog van je tuin bij huis, bloeiboog bijenstand

De docenten geven duidelijke richtlijnen wat gedurende de cursus van de cursisten verwacht wordt.

De cursisten geven aan wat ze verwachten te leren en beheersen aan het einde van de cursus

De cursist verwoordt of toont in een toets aan dat hij/zij inzicht heeft in en kennis van :

 • De NBV organisatie
 • Verschillende type imkers
 • De relatie van de honingbij en hun leefomgeving
 • De planten in zijn tuin, de planten in een straal van 200 meter rond zijn bijenstal
 • Kan van zijn tuin een bloeiboog maken
 • Weersomstandigheden en drachtmomenten

 

Th-2

NvdB

Imker materialen en gereedschappen

 

Enkele veel gebruikte bijenkasten voor productie/ bestuivings-volken, opzetten nieuwe volken, koninginnen teelt kastjes, gereedschap dat gebruikt wordt bij imkeren, koninginnen teelt en bestuiving

De cursist verwoordt of toont in een toets aan dat hij/zij inzicht heeft in en kennis van :

Zie o.a. http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Bijenkasten

 • Raam maten, volume/kasttype
 • Materiaal type voor kasten
 • Materialen en gereedschappen voor diverse vormen van (koninginnen) teelt.
 • De voor en nadelen van al het besproken materiaal
 • Link tussen kast en ras

Dit is vooral een discussie les waarbij elke cursist zijn visie op kast type en gebruik daarvan weergeeft

Th-3

BL

De honingbij

Anatomie/morfologie van de bij

koningin, werkster dar

Biologie van het volk door het jaar heen.

Solitaire bijen, hommels en wespen, een kort overzicht.

De cursist benoemt  verschillende onderdelen van een honingbij. De cursist benoemt in een tekening de diverse klieren van de honingbij.

De cursist verwoordt, toont in een toets of tijdens praktijklessen aan dat hij/zij kennis heeft van en inzicht in:

 • de globale werking en functie van
  • Angel en gifblaas.
  • Voedersapklier, speekselklier,
  • Klier van Nasanov
  • Eiwitvetlichaam.
  • Stuifmeelkorfje
  • Kaken en zuigsnuit
  • Wasklieren
 • Het Bijenvolk als Superorganisme:
  • Een sociale eenheid met een arbeidsverdeling in relatie met de behoefte en de ontwikkeling van die sociale eenheid.
 • De voeding van de honingbij: stuifmeel, nectar, honing en water.
 • De functie van propolis en water.

De cursist weet waar info te vinden over (solitaire) bijen, hommels en wespen en is zich bewust van de wederzijdse invloed op de honingbij

 

Th-4

BL/ NvdB

Bijen gezondheid/ gedrag

Meest voorkomende bijenziektes, gedrag van het volk

De cursist kan de volgende ziektebeelden omschrijven en begrijpt ze:

 • Europees vuilbroed
 • Gekreukelde vleugelvirus
 • ABPV, CBPV. Paralyse virussen
 • Kenmerken van hoge varroabesmetting
 • Darrenbroedigheid
 • Varroamonitoring
 • Spuitschade
 • De vijanden van raat: Grote en kleine wasmot, muizen, de imker

De cursist kan de volgende gedragingen omschrijven en begrijpt ze:

 • Roverij
 • Mate van agressiviteit, raatvastheid,
 • Winning van stuifmeel, propolis, honing voor de bij en voor de imker

Th-5

NvdB/

BL

Bedrijfsmethodes/ reizen naar dracht/ bestuiving

Zie hiervoor o.a. de publicaties van Gent, https://www.honeybeevalley.eu/index . Voor en nadelen van reizen naar dracht, wat betekent het voor bijen, imker en gewassenteler

De cursist kent enkele bedrijfsmethodes en kan hieruit gemotiveerd een methode kiezen die het best bij hem past. Hij/zij kan onderbouwen wat voor en nadelen van het reizen zijn voor de imker en voor de bijen. Hij/zij weet dat voor bestuiving niet alleen kennis nodig is van de biologie van het volk en de noden voor het volk op het gewas maar dat ook kennis van het te bestuiven gewas gewenst is.

Th-6

BL/ NvdB

Bijenproducten

Honing, propolis, was winnen en verwerken

De cursist verwerkt honing conform de Nederlandse wetgeving en kent de normen die het Bijkersgilde aan honing stelt. Hij/zij kent de manier van een gesloten wascirkel en kan deze toepassen. Hij/zij weet de manier om propolis te winnen. (Theoretisch. Wordt niet gepraktiseerd)

Th-7

NvdB

Koninginnen-teelt

Bijenrassen, zwermcellen, redcellen, omlarven, starter, pleegvolk, teeltvolk

Stand-bevruchting stations

De cursist kent de eigenschappen van de meest voorkomende Europese rassen, kent het verschil tussen zwemcellen en redcellen alsmede de eigenschappen daarvan, kan met starter, teelt en pleegvolk werken, is afhankelijk van kennis en kunde zelfstandig of met hulp van mentor aan koninginnenteelt te doen

Th-8

NvdB/

RR

Varroa bestrijding

Chemische en biologische, bestrijding, bouwraam, VSH en beebreed begrippen

De cursist weet hoe en past de varroatelling toe tijdens de cursus. De cursist kent de suikerproef.

De cursist is in staat om te beoordelen of bestrijding nodig is. Kent de voor- en nadelen van de verschillende methodes en kan deze toepassen.

 

 

 

 

 

Les

Th/pr

Titel van de les

Onderwerpen die aan de orde komen

Doelstellingen

PR-alg

Cursus team

Jaar activiteiten

Bijhouden kastkaart of dagboek, varroa monitoring, drachtplanten inventarisaties

teamwerk

De cursist begrijpt het belang van het bijhouden van de ontwikkeling van het volk en de handelingen die hij/zij verricht. Brengt de discipline op voor het bijhouden van de activiteiten en ontwikkeling van het volk. Doet gedurende de maanden maart t/m september aan varroamonitoring en weet naar de uitslag te handelen, onderzoekt zijn drachtgebied en maakt daarvan een bloeiboog met nectar en pollenwaarde. Er wordt in teams gewerkt waarbij elk teamlid een cursusvolk benoemt. Deze kunnen op één of meerdere standen staan.

Pr-1

Uitwinteren

(mrt-apr)

Conditie van volk en kast, merken koningin, bijvoeren, verenigen, uitbreiden kast

De cursist kan de conditie en grootte van het volk bepalen en weet of het volk geschikt is als productievolk of dat het verenigt moet worden. Kent de conditie van de kasten en zal evt. het volk van juiste kast voorzien. Weet in geval van nood hoe hij/zij het volk moet bijvoeren

Pr-2

Bedrijfsmethode

( mrt-sept)

Werken met beperkte broedruimte, werken met HK of alleen BK, wijze van zwermverhindering, veger, vlieger, broedlozen en broed aflegger, werken met separator, zwerm of redcellen, bepaling van product winning, honing, propolis, maagdelijke was, bouwraam

De cursist kent de verschillende bedrijfsmethoden en kiest voor een bepaalde methode voor de cursus. Weet de verschillende methodes van productwinning en geeft aan welke hij tijdens de cursus wil toepassen. Kent de verschillende methoden van zwermverhindering en geeft aan welke methode hij wil toepassen tijdens de cursus.

De keuze voor een bepaalde bedrijfsmethode wordt gemaakt tijdens de theorielessen. De cursist kan bij het inrichten van zijn methode bij het begin een beroep doen op een van de cursusteamleden

Pr-3

Demo omlarven

RR/NvdB

Koninginneteelt

( half mei-half juni)

Starter, teeltvolk, pleegvolk, omlarven, doppenmethode,

Reinteelt, F1, invoeren/vervangen koninginnen, nieuwe volken

Alle cursisten moeten meedoen aan koninginnen teelt. Niet alle cursisten bezitten evenveel ervaring, vaardigheden en kennis en kunde. Voor de cursisten kan de teelt variëren van het inhangen van een raam uit reinteelt, de doppenmethode tot het zelfstandig werken naar reinteelt koninginnen en wat daar voor nodig is. Wordt per cursist vastgelegd

Pr-4

Wat doen we met jonge koninginnen

( juli-sept)

Opzetten nieuwe volken, vervangen koninginnen, invoeren, verenigen oude en jonge volken

De cursisten weten wat voor hun in de toekomst de beste methode is om aan koninginnenteelt te doen. Dit zal afhankelijk zijn van hun interesse en opgedane vaardigheden.

Pr-5

Varoa behandeling en monitoring

Varroplank tellingen poedersuiker methode, Liebig dispenser, sponsdoekje thymol behandeling en andere producten

De cursist zal in de periode maart t/m september maandelijks varroatellingen doen

De cursist kent de voor en nadelen van de verschillende behandelmethode en is in staat om te kiezen voor die methode bij het best bij zijn werkwijze past

Pr-6

Honingwinning

of gesloten was kringloop

Bijenuitlaat, Afnemen honing, voorjaar en zomer honing, slingeren, rijpen, oppotten crème honing, etikettering, verkoop, bijvoeren.

Het zuiveren van was, demo wasplaten maken

De cursist kent de wijze van honing afnemen met minimale stress voor het volk. Weet wat het volk nog nodig heeft, kan honing slingeren met behoud van raten, weet de procedures van oppotten en bewaren is in staat crèmehoning te maken. Weet de normen voor etikettering en kent de warenwet voor honing. De cursist kent de voor en nadelen van een gesloten was kringloop en kan beoordelen of dit bij zijn bedrijfsmethode past

Pr-7

Inwintering

Hoeveelheid wintervoer, inwinteren op een of twee bakken, verenigen,

De cursist kent de voor en nadelen van suiker of siroop, overwinteren op honing, het ruimte aspect, volken reduceren in najaar of voorjaar met de voor- en nadelen daarvan

Pr-8

Presentatie

10 minuten presentatie

De cursist is in staat het in de cursus geleerde te vertellen en de voor en nadelen van de door hem gebruikte bedrijfsmethode voor het voetlicht te brengen

 

 

 

 

Rinus Raijmakers,

Nico van den Boomen,

Bert Lemmens,

Imkervereniging Helmond e.o.

3 oktober 2019


Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.