Cursus: Voortgezet ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 14
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 150
Start datum: 09-02-2022
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Imkervereniging Dordrecht eo.
Contactpersoon:Leo van der Heijden <ltm.vanderheijden@gmail.com>
Cursuslocatie:Adjudant H.P. Kosterstraat 5, 3313 AM , Dordrecht
Routebeschrijving:In het gebouw van de vogelvereniging de Volière
Tel:0615292450
NBV Diploma

Aanmelden kan vanaf nu voor de cursus in 2023. Wat de kostprijs precies gaat worden is nu nog niet bekend. 

Cursus Voortgezet Imkeren 2022 Dordrecht

In 2022 wordt de cursus Voortgezet Imkeren gegeven bij de Bijenvereniging Dordrecht e.o.
De cursus wordt gegeven door Leo van der Heijden. Alle lessen zullen gegeven worden bij de Volière.
Adj,  H.P. Kosterstraat 5, 3313 AM Dordrecht. Deze cursus staat open voor imkers die de Basiscursus met goed gevolg hebben doorlopen en die tenminste 1 bijenvolk hebben. Doel van de cursus is aan de hand van het bijenjaar alle nodige handelingen vooraf nog eens door te nemen zodat het geleerde, tijdens de Basiscursus, weer opgefrist wordt. Door de extra onderwerpen in deze cursus wordt de kennis tevens verdiept. 
Afhankelijk van de belangstelling en kennisniveau van de cursisten kunnen bepaalde onderwerpen extra aandacht krijgen. 
Tijdens de cursus vormen de cursisten groepjes van twee of drie personen. Deze groepjes zullen de praktische handelingen op de eigen bijenstand met de eigen bijenvolken gaan uitvoeren. De eigenaar van de volken neemt de beslissing wat te doen. De andere cursisten kijken en helpen indien gewenst.  Tijdens elke volgende les worden de uitgevoerde handelingen besproken en geëvalueerd. Elk Groepje krijgt een opdracht om gezamenlijk in het jaar uit te werken en hier, aan het einde van de cursus, een korte presentatie van te geven.
In deze cursus zit een stukje koninginnenvermeerdering d.m.v. de doppenmethode in een verzamelbroedaflegger.
De kosten voor deze cursus bedragen € 150,00. Dit is inclusief de Cursusmap Voortgezet Imkeren.
Voor cursisten die bij de Basiscursus niet de cursusmap met de delen Honingbij en bijenvolk & Basiscursus Imkeren hebben aangeschaft wordt aanbevolen deze alsnog aan te schaffen omdat als voorbereiding op de lessen veel wordt verwezen naar deze informatie. De map kost € 21,50. Eventueel kan dit centraal worden ingekocht. Wil je deze map ook aanschaffen meldt dit dan bij je aanmelding voor deze cursus in het opmerkingsveld.

Het lesrooster:

Theorie
Les 1
Woensdag 9 febr.        19:30:    Kennismaking. Doel van de cursus. Werkafspraken maken.
Les 2
Woensdag 23 febr.      19:30:    Theorie: Ontwikkeling van het bijenvolk. Zelf-organisatie.
Les 3
Woensdag 9 mrt.          19:30:    Les 1 vroege voorjaarsactiviteiten, Reizen met de bijen.
                                                            Inventarisatie eigen dracht gebied.
Les 4
Woensdag 23 mrt.       19:30:    les 2 en 3 Voorjaarsinspectie, ruimte geven.
Les 5
Woensdag 6 april.        19:30:    les 4 Zwermcontrole, Honingkamers plaatsen, Ruimte geven.
Les 6
Woensdag 20 april.      19:30:    les 5 eenvoudige koninginnenteelt.

                                                            Zwermverhindering, Bijengezondheid, verschillende kunstzwermen.
Praktijk: (In de bijenstal bij de Volière)
Maandag 2 mei             19:00:    verzamel Broedaflegger maken. Voederkransonderzoek.
Woensdag 11 mei        19:00:    Doppen breken en inhangen aangeblazen doppen / overlarven
Maandag 16 mei          19:00:    Inkooien doppen. Poedersuikertest.
Maandag 23 mei          19:00:    uitlopen moeren. Moeren merken. Bevruchtingskastjes vullen.

Theorie
Les 7
Woensdag 25 mei        19:30:    les 6 Controle jonge moer, Varroa bestrijding,
Les 8
Woensdag 15 juni        19:30:    les 7 Was, Honing oogsten, zomer verzorging, varroabesmetting / bestrijding
Les 9
Woensdag 27 juli.        19:30:    les 8 Najaar verzorging, inwinteren, verenigen, wisselen van de moer.
Les 10
Woensdag 7 sept.        19:30:    les 9 Oxaalzuurbehandeling, Honingkeuring, Jaarcyclus en imkerhandelingen
Les 11
Woensdag 26 okt.        19:30:    presentaties eigen onderwerp werkgroepjes. Eindevaluatie.


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Voortgezet Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots