Cursus: Voortgezet ImkerenVol

Aantal plaatsen: 21
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 150
Start datum: 12-02-2020
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Imkervereniging Dordrecht eo.
Contactpersoon:Leo van der Heijden <nbv.dordrecht@gmail.com>
Cursuslocatie:Reeweg-Zuid 72 B, 3317 NH, Dordrecht
Tel:0615292450
NBV Diploma

Cursus Voortgezet Imkeren 2020 Dordrecht
In 2020 wordt de cursus Voortgezet Imkeren gegeven bij de Bijenvereniging Dordrecht e.o. De cursus wordt gegeven door Leo van der Heijden. Alle lessen zullen gegeven worden op ons bijenpark aan de Reeweg-Zuid 72 B Dordrecht. Deze cursus staat open voor imkers die de Basiscursus met goed gevolg hebben doorlopen en die tenminste 1 bijenvolk hebben. Doel van de cursus is aan de hand van het bijenjaar alle nodige handelingen vooraf nog eens door te nemen zodat het geleerde tijdens de Basiscursus weer opgefrist wordt. Door de extra onderwerpen in deze cursus wordt de kennis tevens verdiept. Afhankelijk van de belangstelling en kennisniveau van de cursisten krijgen bepaalde onderdelen meer of minder aandacht. Tijdens de cursus vormen de cursisten groepjes van twee of drie personen. Deze groepjes zullen de praktische handelingen op de eigen bijenstand met de eigen bijenvolken gaan uitvoeren. De eigenaar van de volken neemt de beslissing wat te doen. De andere cursisten kijken en helpen indien gewenst. Tijdens elke volgende les worden de uitgevoerde handelingen besproken en geëvalueerd. Elk Groepje krijgt een opdracht om gezamenlijk in het jaar uit te werken en hier aan het einde van de cursus kort verslag van te doen. In deze cursus zit een stukje koninginnenvermeerdering d.m.v. de doppenmethode in een verzamelbroedaflegger. Dit wordt in 4 praktijklessen voorgedaan. Cursisten kunnen op hetzelfde moment met de eigen volken deze koninginnenteelt uitvoeren. Tevens bestaat de mogelijkheid om zelf om te larven voor eigen volk. Zowel Carnica als Buckfast larven zullen beschikbaar zijn. De kosten voor deze cursus bedragen € 150,00. Bij dit lesgeld is inbegrepen de volgende leerboeken: Bijenhouden voor Gevorderden van Friedrich Pohl De Doppenmethode van Jan Charpentier Cursus Bijengezondheid uitgegeven door de NBV
Het lesrooster:
Theorie:
Les 1 Woensdag 12 febr. 19:30: Kennismaking. Doel van de cursus. Werkafspraken maken.
Les 2 Woensdag 4 mrt. 19:30: Voorjaarsinspectie. Bijengezondheid
Les 3 Woensdag 1 april. 19:30: Ruimte geven. Zwermcontrole. Honingkamers plaatsen
Les 4 Woensdag 29 april. 19:30: Zwermverhindering en koninginnenteelt.
Praktijk: Maandag 4 mei 19:00: verzamel Broedaflegger maken.
Woensdag 13mei 19:00: Doppen breken en inhangen aangeblazen doppen / overlarven
Maandag 18 mei 19:00: Inkooien doppen Maandag 25 mei 19:00: uitlopen moeren. Moeren merken. Bevruchtingskastjes vullen.
Theorie Les 5 Woensdag 27 mei 19:30: Controle jonge moer, Varroa bestrijding, Honingvoorraad / oogsten.
Les 6 Woensdag 24 juni 19:30: Honing oogsten, zomer verzorging, varroabesmetting / bestrijding
Les 7 Woensdag 26 aug. 19:30: Najaarsverzorging, inwinteren, verenigen, wisselen van de moer.
Les 8 Woensdag 21 okt. 19:30: presentaties eigen onderwerp werkgroepjes. Eindevaluatie


Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.