Cursus: Voortgezet ImkerenVol

Aantal plaatsen: 6
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 125
Start datum: 26-03-2022
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Nijmegen E.O.
Contactpersoon:Christel Klaren <imkerijdeplankenkeet@gmail.com>
Cursuslocatie:Ooijsebandijk, 24, 6576 JE, Ooij
Tel:0246633031
NBV Diploma

Cursus voortgezet imkeren 2022 

Deze cursus is bedoeld voor imkers die sinds kort bijen houden. Je hebt recent, het afgelopen jaar of het jaar daarvoor de basiscursus bijenhouden gevolgd en je hebt inmiddels één of enkele bijenvolken. Je hebt dus geleerd om een bijenvolk te verzorgen met een specifieke methode.

Veel (beginnende) imkers lopen tegen allerlei problemen aan. De jaarlijkse ontwikkeling van het bijenvolk is immers van jaar tot jaar verschillend o.a. door verschillen in weer en dracht. Bovendien kunnen na 2 of 3 jaar bijenvolken minder 'prettig'  worden om in te werken.

Wil je de natuur zo veel mogelijk haar gang laten gaan of kies je er voor om sturend op te treden. Een belangrijk deel van de cursus wordt gevormd door de vragen die jij als imker inbrengt. Daarnaast worden nieuwe manieren aangereikt om bijvoorbeeld volken te vermeerderen en een begin van koninginnenteelt, maar ook natuurlijk imkeren. Verschillende kasttypen worden besproken en we zullen ook nog enkele praktische vaardigheden uitvoeren als uitbreiding op de basiscursus (denk aan broedaflegger, crème-honing).

In de cursus voortgezet imkeren gaan we zien dat in de praktijk bijenvolken zich anders kunnen ontwikkelen dan je had verwacht, dit zie je ook in je eigen volken. Hoe herken je een situatie en wat doe je dan? Wat gebeurt er in de omgeving van het bijenvolk? Door je verder te verdiepen in de ontwikkeling van een bijenvolk leer je beter inschatten wat een bijenvolk nodig heeft en ook wat bij jou past als imker.

De cursus bestaat uit 8 lessen die worden gegeven op zaterdagochtend, aanvang 10:00 uur. Veelal zullen we daarbij praktijk situaties behandelen en uitwerken. We zullen ook in de bijenvolken op de bijenstand kijken waar nodig als ondersteuning. De bedoeling is om de praktijk op de eigen bijenvolken te doen. Op de site van de NBV vindt je een uitgebreide beschrijving van de opzet van een cursus voortgezet imkeren, zie: https://www.bijenhouders.nl/cursussen/soorten-cursussen/voortgezette-basiscursus.

Kosten voor deze cursus zijn €125,-. Het cursusgeld moet worden overgemaakt naar bankrekening NL26 INGB 0000 9498 61 t.n.v. Imkervereniging Nijmegen e.o.

Aanschaf van aanbevolen boeken, het NBV praktijkwerkboek Bijenhouden tegen kostprijs kan daarbij komen, dit zal in de eerste les besproken worden.

Geplande data, onder voorbehoud: 26 maart, 9 april, 7 mei, 21 mei, 4 juni, 16 juli, 10 september, 29 oktober 2022.

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van telkens 2 uur. In de eerste twee lessen worden leerdoelen en planning bepaald en komt theorie van het bijenvolk aan de orde.

Elke praktijkles is gericht op een specifieke imkerhandeling. Aan de orde komen o.a. voorjaarsinspectie, verruimen, zwermverhindering, koninginnenteelt, jonge volkjes opbouwen, varianten varroabestrijding en inwinteren.

De cursus wordt gegeven op de bijenstand van imkerij de Plankenkeet.

Voor deelname geldt als voorwaarde het met succes gevolgd hebben van de basiscursus.

De start van de cursus is (voorlopig) gepland op 26 maart 2022. 

De cursus wordt afgesloten met een door de NBV erkend diploma.

 


Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.