Cursus: Voortgezet ImkerenVol

Aantal plaatsen: 23
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 115,-
Start datum: 14-02-2022
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Wageningen (DE RIJNSTREEK)
Contactpersoon:Tineke Brascamp <tineke@brascamp.nl>
Cursuslocatie:Grintweg 273, 6704am, Wageningen
Tel:0317416331
NBV Diploma

Deze cursus is bedoeld voor imkers die de basiscursus hebben gevolgd en beschikken over eigen bijenvolken. Hij wordt gegeven door bijenteeltleraar Els Voorbij.
De basiscursus ging uit van één specifieke methode van bijenhouden, in deze cursus leer je de verschillen tussen bijenvolken herkennen en leer je hiermee omgaan. In de cursus Voortgezet imkeren gaan we zien dat in de praktijk bijenvolken zich anders kunnen ontwikkelen dan je had verwacht, dit zie je ook in je eigen volken. Hoe herken je een situatie en wat doe je dan? Wat gebeurt er in de omgeving van het bijenvolk? Door je verder te verdiepen in de ontwikkeling van een bijenvolk leer je beter inschatten wat het nodig heeft en ook wat bij jou als imker past.

In 9 zaalbijeenkomsten (1 maandag en 8 dinsdagavonden: 14 feb, 8 en 29 maart, 12 en 26 april, 10 en 31 mei, 30 augustus en 11 oktober) worden deelaspecten van het bijenhouden behandeld. De cursisten bepalen mede de te bespreken onderwerpen. Ook wordt tijdens de 9 bijeenkomsten doorgenomen welke werkzaamheden er in de volken waarschijnlijk zullen moeten plaatsvinden. Het gesprek kan gaan over passende maatregelen bij achterblijvende ontwikkeling: volken opruimen, verenigen, versterken; maatregelen om volken gezond te houden: raatvernieuwing, varroabestrijding; reizen met bijen, zwerm scheppen; volksvermeerdering met broedafleggers, honing oogsten; eenvoudige koninginnenteelt; inzicht in je drachtgebied en de consequenties voor het imkeren. 

Vóór de volgende zaalbijeenkomst gaan de cursisten in groepjes de zich aandienende seizoenswerkzaamheden uitvoeren in de eigen en elkaars volken. Tijdens de volgende bijeenkomst worden telkens de laatste ervaringen bij die werkzaamheden uitgewisseld.

Een uitgebreide beschrijving van een opzet van de cursus is te vinden op de website van de NBV: https://www.bijenhouders.nl/cursussen/soorten-cursussen/voortgezette-basiscursus.

Afhankelijk van de belangstelling van de cursisten is er de mogelijkheid extra praktijkbijeenkomsten te organiseren (bijvoorbeeld koninginnenteelt) of excursies te ondernemen.

De cursus wordt afgesloten met een door de NBV erkend diploma.


Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.