Helaas er zijn geen cursussen voor de "Specialist Bijengezondheid" gevonden.

Momenteel zijn er geen "Specialist Bijengezondheid" cursussen beschikbaar.
Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan contact met ons op.


Specialist Bijengezondheid

De cursus is bestemd voor leraren Bijenteelt, Bijengezondheidscoördinatoren (BGC-ers), leden van diagnoseteams, andere geïnteresseerden en leidt op tot specialist Bijengezondheid.  

Doelstelling

Voor de kwaliteit van de bijenhouderij in Nederland zijn deskundige docenten, BGC-ers en onderzoekers nodig. Kortom deskundigen die respectievelijk voorlichting kunnen geven over bijengezondheid en regelend en ondersteunend op kunnen treden als imkers te maken krijgen met Amerikaans Vuilbroed (AVB) en/of andere problemen. De laatste jaren zijn er voortdurend nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijengezondheid. Het is belangrijk dat leraren, BGC-ers en onderzoekers op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.

Globale cursusopzet

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Vitaliteit
 • Hygiëne,hygiënisch gedrag en waarnemingen doen aan de varroapopulatie 
 • Ziekten van de volwassen bij 
 • Broedziekten 
 • Varroase
 • Varroa resistentie en andere natuurlijke afweermechanismen 
 • Diergeneesmiddelen
 • Overige belagers 
 • Spuitschade
 • Drachtverbetering en stuifmeel
 • De aanpak van een AVB-uitbraak
 • Prakticum van vier uur over basistechnieken microscoop 

Doelgroepen

De cursus biedt maatwerk aan leraren bijenteelt, BGC-ers en leden van diagnose teams. Daarnaast zijn ook andere geïnteresseerden welkom.

Voor de leraren ligt de nadruk op: het verwerven van nieuw verworven kennis die ze kunnen gebruiken bij de lessen bijengezondheid aan groepen imkers.

Voor de BGC-ers op: nieuw verworven kennis, individuele voorlichting, praktische vaardigheden, de organisatie rondom een uitbraak van AVB en andere gezondheidsproblemen.

Voor de leden van de bijendiagnoseteams op: nieuw verworven kennis en praktische vaardigheden.