Cursuslocaties:

Cursus: Keurmeester Bijenproducten

Aantal plaatsen: 25
Aantal plaatsen beschikbaar: 15
Prijs: € 300,00
Start datum: 02-11-2019
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Bijkersgilde / Nederlandse Bijenhouders Vereniging
Docent:Wim van den Oord
Contactpersoon:Wim van den Oord <w.v.d.oord@outlook.com>
Cursuslocatie:Doornboomstraat 32, 5091 CB, Middelbeers
Routebeschrijving:Via A58. Tussen Eindhoven en Tilburg afslag Oirschot nemen en daarna richting Middelbeers. Parkeren op het markplein tegenover de leslocatie.
Tel:0499-573400

1    Organisatie

1.1  Deze cursus wordt georganiseerd door Stichting Bijkersgilde

Tijdens de cursus Keurmeester Bijenproducten eigent de cursist zich de vaardigheden toe om de kwaliteit te beoordelen van honing en andere bijenproducten. Deze cursus is alleen toegankelijk voor geslaagden van de specialistenopleiding. 

1.2  Cursuscoördinator: Wim van den Oord, Oirschot  

1.3   De cursus wordt door onderstaande docenten gegeven:  

- Bart Keijzer (B.K.)
- Wim Oerlemans (W.O.)
- Wim van den Oord (W.v.d.O.)
- Johannis Vogelaar (J.V.)
- Els Voorbij (E.V.)  

1.4   Locatie: 

“Ons Mevrouw”, 
Doornboomstraat 32, 5091 CB Middelbeers.

Parkeren kan op het markplein tegenover de ingang van “Ons Mevrouw”.

1.5   Lesgeld

De kosten voor deze cursus bedragen  € 300,00.
In deze kosten zijn de kosten van consumpties en een lunch inbegrepen.
Het bedrag dient overgemaakt te worden aan Penningmeester Bijkersgilde.
Bank: Triodos nr. NL09 TRIO 0197 7930 61

1.6   Lesdata

- 2 november 2019
-   7 december 2019
- 25 januari 2020
- 15 februari 2020
-   7 maart 2020
- 10 september 2020. 18.30 uur. (Examen. Een echte honingkeuring organiseren in Middelbeers)

1.7   Lestijden

De cursus start steeds om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur, onderbroken door een half uur lunchtijd en naar behoefte een korte koffie- of theepauze.

1.8  Lesboek en literatuur

Eventuele schriftelijke informatie bij bepaalde lessen kan worden gedownload.

 

2.  Duur en opzet van de cursus

De cursus bestaat uit in totaal 6 cursusdagen.
Voor een beschrijving van de inhoud en een lessenschema: zie hieronder onder Programma Cursus.

2.1  Toelatingseisen

De cursus is alleen toegankelijk  voor cursisten die de cursus specialist bijenproducten van het Bijkersgilde met goed gevolg hebben afgesloten.

2.2  Diplomering

Ter afsluiting van de cursus zal door middel van een praktijkexamen worden bepaald of de cursist de geboden leerstof en vaardigheden voldoende beheerst.

De kandidaat ontvangt een door de NBV/Bijkersgilde uitgegeven diploma als voldaan is aan de onderstaande voorwaarden:
- De kandidaat is geslaagd voor het praktijkexamen.
- De cursist heeft 80 % van de lessen, theorie en praktijk bijgewoond.

 

Bijlage 

Inhoud van de Cursus Keurmeester Bijenproducten, Middelbeers 2019-2020.

A. Module Organisatie van een keuring en rolverdeling

 1. Keuringen op afdelingen/verenigingen op regionaal niveau (markten)
 2. Nationale samenwerking in verschillende regio’s, uitwisseling keurmeesters en opleidingen
 3. Begroting en vergoedingen
 4. Diverse rollen bij de keuring (onervaren/ervaren keurmeester, assistent, coördinator, organisator)
 5. Als keurmeester toepassen/volgen van het Algemeen Keuringsreglement 2015 en eventuele vervolgreglementen
 6. Groepsgewijs maken van een opzet van een keuring en indeling van een keuringslokaal

B. Module Beoordelen van producten en interpreteren van resultaten

 1. De gereedschapskist van een Keurmeester Bijenproducten
 2. Keuringsklassen 1 t/m 15, referentiecollecties honing, was, pollen, etc. en gradaties in kwaliteit
 3. Tool-kit voor hkm’s; instrumenten (zelf ijken refractormeters, eigen instrumenten, overige als reflectometer, etc.)
 4. Groepsgewijs keuren van producten in klassen 1 t/m 15 (in het echt of van foto’s)
 5. Honing proeven (theorie en praktijk) 

C. Module Sociale vaardigheden en presentatie van resultaten

 1. Omgang met deelnemende imkers, niet-deelnemende imkers en geïnteresseerden
 2. Precedentwerking, onderlinge discussie en overleg bij meningsverschil
 3. Mogelijke vormen van keuringen (informeel, gilde-systeem, schildje, certificaat, wedstrijd)
 4. Administratie, logboek en keuringsverslag
 5. Hoe vertel ik het de imker: oefenen adviesgesprekken en ‘slecht nieuws’ gesprekken

Klik hier voor het volledige programma, modules, data en docenten

of zie hieronder

Programma Cursus  Keurmeester Bijenproducten Middelbeers 2019-2020

 

 

datum

begin

eind

door wie

A.      

Module Organisatie van een keuring en rolverdeling

 

A1

Keuringen op afdelingen/verenigingen op regionaal niveau (markten)

2-11-19

10.15

12.30

W.O + WvdO

A2

Nationale samenwerking in verschillende regio, uitwisseling keurmeesters en opleidingen

A3

Begroting en vergoedingen

A4

Diverse rollen bij de keuring (onervaren/ervaren keurmeester, assistent, coördinator, organisator)

A5

Als Keurmeester toepassen/volgen van het Algemeen Keuringsreglement 2015

A6

Groepsgewijs maken van een opzet van een keuring en indeling van een keuringslokaal

13.00

15.30

W.O. + WvdO

B.     

Module Beoordelen van producten en interpreteren van resultaten

 

B2

Keuringsklassen 1 t/m 7, 14 t/m 16, referentiecollecties honing en gradaties in kwaliteit

7-12-19

10.00

12.30

EV

B5

Honing proeven (theorie en praktijk)

B4

Groepsgewijs keuren van producten in klassen 1 t/m 16 (in het echt of van foto’s)

13.00

15.30

 EV / J.V.

 

 

 

 

 

 

B1

De gereedschapskist van een Keurmeester Bijenproducten

25-1-20

10.00

12.30

BK

B3

Tool-kit voor keurmeesters; instrumenten

13.00

15.30

BK

 

 

B2

Keuringsklassen 8 t/m 13, 17 referentiecollecties honing, was, pollen, etc. en gradaties in kwaliteit

15-2-20

10.00

14.15

JV

C3

Mogelijke vormen van keuringen (informeel, gildesysteem, schildje, certificaat, wedstrijd)

C4

Administratie, logboek en keuringsverslag

 

 

 

B4

Groepsgewijs keuren van producten in klassen 1 t/m 17 (in het echt of van foto’s)

14.30

15.30

EV /JV

C

Module Sociale vaardigheden en presentatie van resultaten

 

C1

Omgang met deelnemende imkers, niet-deelnemende imkers en geïnteresseerden

7-03-20

10.00

11.00

WvdO

C2

Precedentwerking, onderlinge discussie en overleg bij meningsverschil

C5

Hoe vertel ik het de imker: oefenen adviesgesprekken en ‘slecht nieuws’ gesprekken

B4

Groepsgewijs keuren van producten in klassen 1 t/m 17 (in het echt of van foto’s)

11.00

15.30

Wv.d.O / EV/J.V.

 

Vragen e.d. i.v.m. de examenvoorbereiding

EV

 

 

 

Examen. Een echte honingkeuring in Middelbeers voor je rekening nemen !!!

10-09-20

 

Docenten:

BK = Bart Keijser

WO = Wim Oerlemans

W vd O = Wim van den Oord

JV = Johannis Vogelaar

EV = Els Voorbij

       

 

 


Schrijf u in voor de cursus: Keurmeester Bijenproducten

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots