Cursuslocaties:

Kennismakingscursus

Vaak is voor een leek de stap te groot om zich praktisch met het bijenhouden bezig te gaan houden. Een kennismakingscursus kan deze stap verkleinen.
Het doel van de cursus is:

  • Laagdrempelig, vrijblijvend, en kostenvriendelijk interesse wekken voor de (honing)bij.
  • De basis leggen voor het volgen van een basiscursus.
  • Informatie geven over het leven en werken van de honingbij als specifiek insect.