Cursuslocaties:

Cursus: Fruitbestuiving

Aantal plaatsen: 12
Aantal plaatsen beschikbaar: 9
Prijs: € 250
Start datum: 16-03-2019
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Bestuivingscommissie
Docent:Christ Smeekens
Contactpersoon:Leendert Kamerling <dinkelbij@kpnmail.nl>
Cursuslocatie:Lingewal 1b, 6668 LA, Randwijk
Routebeschrijving:Proefstation Randwijk: toegangspoort bij de brug over het riviertje de Linge.
Nauwkeuriger beschrijving onder de toelichting over de cursus.
Tel:0612845148

Fruitbestuiving voor fruittelers

Voor de juiste inzet van bijenvolken voor de bestuiving van talloze fruitsoorten moeten fruittelers over voldoende kennis beschikken over wijze waarop honingbijen tewerk gaan. De Bestuivingscommissie van de NBV organiseert samen met Proeftuin Randwijk voor het eerst deze cursus speciaal bedoeld voor fruittelers. 

Het lesprogramma bestaat uit de modules bloembiologie, bloeiomstandigheden, bestuiving, honingbijen en andere bestuivende insecten, gewasbescherming, alle open en bedekte teelten, bestuiving in de natuur, combi bestuiving met andere insecten en een aantal bedrijfsmatige aspecten in de bestuivingsimkerij.

De module vitale bijen gaat in op alle aspecten, die bepalend zijn, voor de manier waarop de fruitteler levenskrachtige bestuivingsvolken inzet, om een maximaal rendement op de fruitteeltgewassen te verkrijgen.

Daarnaast worden ook mogelijkheden tot drachtverbetering op en om het fruitteeltbedrijf aangereikt.

Op het proefstation zijn er zowel open als bedekte teelten, waarbij een aantal bijenvolken bij onze bijenstal zijn geplaatst. Zij bestuiven de gevarieerde gewassen en we zien hier hoe dit in de praktijk plaatsvindt.

De lessen worden verzorgd door Christ Smeekens oud-medewerker van de Ambrosiushoeve, Roeland Segers, bioloog en beroepsimker en Robert Schuurmans exploitant bijenteelt museum.

De cursus verschaft fruittelers de essentiële achtergrondinformatie voor een succesvolle inzet van bijenvolken op de verschillende fruitgewassen. Want fruittelers en imkers zijn het over een ding eens….. “beter fruit krijg je door een juiste bestuiving”.

Cursusdagen:

Zaterdag 16 maart, 6  april, 27 april en 25 mei 2018 van 10.00 uur tot 14.30 uur met een half uur pauze.

Contactpersonen

Docent

Praktijkimker

Kosten

€ 250,- te voldoen bij inschrijving (bedrag is inclusief cursusmateriaal)
Supporters van De Proeftuin krijgen € 50,-- korting

Route

Proefstation Randwijk, Lingewal 1b, 6668 LA Randwijk

Vanuit het Zuid-Oosten (van richting Venlo, 's Hertogenbosch, Nijmegen)

Volg de A50 tot op knooppunt Valburg en vervolg in de richting Rotterdam op de A15. Neem afslag richting Zetten / Andelst en bovenaan de afrit naar rechts. Deze weg (N836) vervolgen tot voorbij Zetten en bij het overgaan van het riviertje de Linge meteen naar links (betonplaten weg).

Vanuit het Westen (vanuit richting Rotterdam, Breda, Antwerpen)

Over de A15 tot aan afslag Zetten / Andelst en bovenaan linksaf richting Zetten. Deze weg (N836) vervolgen tot voorbij Zetten en bij het overgaan van het riviertje de Linge meteen naar links (betonplaten weg).

Vanuit het Noord-Oosten (vanuit richting Utrecht, Apeldoorn, Arnhem)

(Vervolg) over de A50 en/of A12 richting Nijmegen, 's Hertogenbosch tot over de Rijn. Neem afslag Heteren en ga aan het einde van de afrit naar links. Op de rotonde ¼ rond, dus rechtsaf, in de richting Heteren/Driel. Bij het volgende kruispunt linksaf richting Randwijk. Blijf deze weg volgen tot aan Indoornik en ga op de T-splitsing rechtsaf richting Zetten. Vlak vóór het overrijden van het riviertje de Linge, rechts af (betonplaten weg).

Vervolg voor alle richtingen:

Bij het doorrijden van de poort aan het einde van deze weg komt u op het terrein van de proeftuin. Bezoekers kunnen zich melden bij Fruitconsult (in het woonhuis op het terrein) of bij de receptie van WUR-PPO.


Schrijf u in voor de cursus: Fruitbestuiving

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots