Handboek praktijk

Uit de reacties van vele bijenteeltleraren, praktijkbegeleiders, mentoren en cursisten o.a. tijdens de jaarlijkse Lerarendagen is gebleken dat er behoefte bestaat aan een handzaam boek voor de praktijklessen naast het lesboek “Bijenhouden, hoe doe je dat?”

Daarom is er nu de eerste versie van het nieuwe Handboek Praktijk Basiscursus, gebaseerd op het format van de praktijklessen in de basiscursus zoals ontwikkeld door de Commissie bijenteeltonderwijs.

Naast  aanvullende informatie op het lesboek, staan er per praktijkles handelingen en opdrachten in en kan de cursist aangeven wat er geleerd is.

Iedere cursist kan individueel aantekeningen maken zodat het boek een naslagwerk wordt voor komende jaren. 

Het Handboek Praktijk geeft bovendien iedere bijenteeltleraar en praktijkbegeleider/mentor ruggesteun betreffende de vele praktijk-aspecten die het bijenteeltonderwijs kenmerken.