Faciliteiten

Voor de theorielessen dienen de volgende faciliteiten aanwezig te zijn:
- Een geschikt lokaal, waar ongestoord les kan worden gegeven.
- Presentatiemiddelen (schoolbord,flapover, TV, Video, PC/beamer).
- Ondersteunend lesmateriaal ( CD’s of DVD’s, producten, imkermaterialen).

Voor de praktijklessen dienen de volgende faciliteiten aanwezig te zijn:
- representatieve, goed onderhouden bijenstand
- zodanig gelegen dat overlast tot een minimum wordt beperkt
- ten minste één goed en gezond bijenvolk per twee cursisten.
- de bijenvolken dienen gedurende de gehele cursus beschikbaar te zijn
- de bijenvolken dienen uitsluitend te worden gebruikt voor de lessen.
- voldoende kastmateriaal voor de bijenvolken en de afleggers.
- voldoende verbruiksmaterialen van goede kwaliteit.
- voldoende gereedschappen voor het werken in de volken.

(In verband met mogelijk besmettingsgevaar van Amerikaans Vuilbroed en andere ziekten is het niet wenselijk dat de cursisten en de leraar hun eigen gereedschappen gebruiken).