Cursuslocaties:

Cursus: Bijengezondheid

Aantal plaatsen: 20
Aantal plaatsen beschikbaar: 13
Prijs: € 80,00
Start datum: 10-01-2019
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Middelbeers - Imkervereniging Sint Ambrosius
Contactpersoon:Wim van den Oord <w.v.d.oord@outlook.com>
Cursuslocatie:Doornboomstraat 32, 5091 CB, Middelbeers
Routebeschrijving:Middelbeers is via de A58 en A2 gemakkelijk te bereiken. Het ligt tussen Tilburg en Eindhoven. Gratis parkeren op de markt in Middelbeers. Aan de andere zijde van de weg (naast de pinautomaat van de Rabobank) ligt het ontmoetingscentrum "Ons Mevrouw" waar de lessen gegeven worden.
Tel:0499-573400

De cursus Bijengezondheid in Middelbeers.

De cursus bijengezondheid gaat er in 2019 als volgt uit zien:

Les 1

Start op donderdag 10 januari 2019 om 19.30 uur

 • Introductie op de cursus en afspraken maken(cursusinhoud, cursusmateriaal, toetsing, aanwezigheid, praktijklessen, etc..).
 • Presentatie over “Hoe bijen zich verweren tegen ziekten”.
 • Natuurlijke afweer van bijen tegen infecties.
 • Ziekten, plagen en belagers 1 (virussen)
 • Ziekten, plagen en belagers 2 (bacteriën, schimmels en mijten)
 • Ziekten, plagen en belagers 3 (insecten, vogels en zoogdieren).
 • Resistentie en tolerantie.
 • Nest hygiëne.
 • Hygiënisch gedrag.
 • Nestaanpassingen.
 • Verdediging van nest en volk.
 • Anti-mijtgedrag.
 • Conclusie.

Les 2

(31 januari 2019 om 19.30 uur)

 • Korte toets over deel 1 (Hygiënisch imkeren) van “Cursus Bijengezondheid” blz. 5-21.
 • Afspraken voor les 3.
 • Presentatie over deel 1 (Hygiënisch imkeren) waarin aan de orde komen:
 • Lichamelijke reacties op een bijensteek.
 • Residuen in honing en was en de verantwoordelijkheid van de imker.
 • Chemische middelen om varroa te bestrijden met aandacht voor amitraz en fluvalinaat.
 • Mierenzuur, Oxaalzuur en Thymol.
 • Honing slingeren en hygiëne.
 • Controle op hygiëne door de NVWA.
 • Kwaliteit van honing en reacties in de pers.
 • Gezonde bijen en wat daar voor nodig is.
 • Nadelen van de moderne imkerij.
 • De vakbekwame imker.
 • De imker als hygiëne-drager.
 • Raat vernieuwen.
 • Ontsmetten van bijenmateriaal.
 • De bijenstand hygiënisch inrichten. 

Les 3

(14 februari 2019)

 • Korte toets over deel 2 (Beschrijving bijenziekten en plagen) van “Cursus Bijengezondheid” blz. 23 – 51).
 • Afspraken voor Les 4.
 • Presentatie over deel 2 (Beschrijving bijenziekten en plagen) waarin aan de orde komen:
 • Anatomie en voortplanting van de varroamijt.
 • Ziektebeelden van door mijten aangetaste bijen.
 • Bijkomende ziekten zoals virussen.
 • Preventieve maatregelen.
 • Darrenbroed verwijderen.
 • Complete broedafname.
 • Varroa en wintersterfte.
 • Amerkaans Vuilbroed.
 • Europees Vuilbroed.
 • Gezond broed en een gezond volk. 

Les 4

(7 maart 2019)

 • Korte toets over deel 3 (blz. 53 – 77) van “Cursus Bijengezondheid”.
 • Afspraken voor les 5
 • Presentatie over deel 3 (blz. 53 – 77) waarin aan de orde komen:
 • Oplossingen voor het varroaprobleem.
 • De bestrijding van de varroamijt.
 • Varroa tellen en de poedersuikerproef (ppt)
 • Bestrijdingsmiddelen.
 • Eigen veiligheid.
 • Bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

Les 5

(4 april 2019)

 • Afspraken voor Les 6.
 • Presentatie over “Nieuwe belagers van de honingbij”.
 • De Aziatische hoornaar.
 • De kleine bijenkastkever.
 • De tropilaelapsmijt.
 • Evaluatie van de theorielessen.
 • Afspraken over de praktijklessen.

Les 6

(25 april 2019)

 • Praktische les waarin we met microscopen en ondersteuning van het Bijendiagnose Team Brabant het skelet en onderdelen van bijen bekijken. Ook dode bijen en hun doodsoorzaak komen aan de orde.

1e Praktijkles

(4 of 5 Juli 2019)

In deze eerste praktijkles ligt de nadruk op goed kijken hoe de docent de varroabestrijding op verschillende manieren aanpakt.

Instructie over:

 • Gebruik Liebig dispenser.
 • Gebruik Thymol producten.
 • Varroamijten tellen en schade-drempel bepalen.
 • De poedersuiker-proef toepassen en de uitslag beoordelen.
 • Gebruik van oxaalzuur (sproeien en druppelen).
 • Optimale omstandigheden varroa-bestrijding.
 • Veiligheidsmaatregelen.

2e Praktijkles

(8 of 9 Augustus 2019)

In deze 2e praktijkles worden de ervaringen van de bestrijding door de cursist bij zijn bijenvolken in juli geevalueerd. Daarnaast komt nu het initiatief voor de bestrijding te liggen bij de cursisten. Zelf suikerpoederproef toepassen etc..

Instructie over:

 • Gebruik Liebig dispenser
 • Gebruik Thymol producten.
 • Varroamijten tellen en schade-drempel bepalen.
 • De poedersuiker proef toepassen.
 • Gebruik van oxaalzuur (sproeien en druppelen).
 • Optimale omstandigheden varroa-bestrijding.
 • Veiligheidsmaatregelen.


Lesplaats Theorie :

Ontmoetingscentrum “Ons Mevrouw”
Doornboomstraat 32 in Middelbeers.

De lessen zijn steeds op donderdagavond van 19.30 – 21.30 uur.
Start van les 1 op donderdag 10 januari 2019

Lesplaats Praktijk:

Lesbijenstand “De Biebult” in Middelbeers. Wordt t.z.t. duidelijk aangegeven.

De praktijklesen zijn naar keuze op een donderdagavond of een vrijdagavond begin juli en begin in augustus 2019.

Data en lestijd

De lessen zijn steeds op donderdagavond en beginnen om 19.30 uur.
Theorielessen in januari, februari, maart en april 2019.
Praktijklessen in juli en augustus 2019 om 19.00 uur.

Kosten

€ 80,00,
inclusief koffie/thee en het lesboek : Cursus Bijengezondheid (€6,50).
Feestelijke diplomauitreiking op donderdag 10 oktober 2019 om 19.30 uur in ons maandelijkse imkercafé.

Docent

Wim van den Oord: w.v.d.oord@outlook.com


Schrijf u in voor de cursus: Bijengezondheid

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots