Cursus: BasiscursusWachtrij

Aantal plaatsen: 25
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 175,-
Start datum: 02-01-2019
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Groep:Zeeland
Contactpersoon:JJ Bruurs <jjambruurs@zeelandnet.nl>
Cursuslocatie:Zwembadweg 1, 4463AB, Goes
Tel:0118502075

Informatie over de basiscursis bijenhouden 2019

1.       Bij voldoende belangstelling (circa 20 cursisten) organiseert de groep Zeeland van de Nederlandse                 Bijenhouders Vereniging (NBV) ook in 2019 weer een basiscursus bijenhouden voor beginnende                       imkers.

2.       De cursus bestaat uit zes theorielessen, die tussen eind januari en medio april om de veertien dagen               gegeven worden. De lesavond is maandagavond.

3.       De theorielessen worden door twee bijenteeltleraren gegeven in Omnium te Goes

4.       Vanaf begin april volgen de cursisten de praktijklessen bij ervaren imkers in de verschillende regio's in           Zeeland en West-Brabant. Er wordt gewerkt in groepjes van 2 of 3 cursisten. Gerekend moet worden op           ruim 10 praktijklessen.

5.      Onderdeel van de cursus is ook een excursie aan een korfimker.

6.      Begin september is er een herhalingsles, waarna eind september het theoretisch examen plaats vindt.

7.      Als het examen voldoende is gemaakt en er voldoende theorielessen en praktijklessen zijn gevolgd                ontvangt de cursist een door de landelijke bijenhoudersvereniging erkend diploma.

8.      Deze cursus begint op een avond begin januari met een kennismakingsles. Deelname aan deze les is              vrijblijvend.

9.      Iedereen die hier voorafgaand aangegeven heeft geïnteresseerd te zijn in deelname aan de basiscursus          voor beginners wordt voor deze kennismakingsbijeenkomst uitgenodigd.

10.   Deelname aan de cursus is pas definitief als voorafgaand aan de eerste cursusavond het verschuldigde         cursusgeld ad    € 175,- overgemaakt is op rekening van de penningmeester van de Groep Zeeland van           de NBV. In dit cursusgeld is o.a. begrepen het studieboek en een Syllabus.

11.   Aanmelding met vermelding van adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer via de website van de         NBV www.bijenhouders.nl 

12.   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Bruurs Tel. 01118502075 of                                               jjambruurs@zeelandnet.nl 


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots