Cursus: Basiscursus

Aantal plaatsen: 20
Aantal plaatsen beschikbaar: 6
Prijs: € 175,-
Start datum: 05-01-2019
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Walcheren
Contactpersoon:JJ Bruurs <jjambruurs@zeelandnet.nl>
Cursuslocatie:Duinvlietweg 6, Oostkapelle
Routebeschrijving:locatie Terra Maris
Tel:0118502075

Informatie over de basiscursis bijenhouden 2019

 1. De Imkersvereniging Walcheren van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) organiseert in 2019 een basiscursus bijenhouden voor beginnende imkers.

 2. De cursus bestaat uit zes theorielessen, die tussen eind januari en medio april om de veertien dagen gegeven worden. De lesavond is maandagavond.

 3. De theorielessen worden door twee bijenteeltleraren gegeven op Terra Maris te Oostkapelle

 4. Vanaf begin april volgen de cursisten de praktijklessen bij ervaren imkers. Er wordt gewerkt in groepjes van 2 of 3 cursisten. Gerekend moet worden op ruim 10 praktijklessen.

 5. Onderdeel van de cursus is ook een excursie aan een korfimker.

 6. Begin september is er een herhalingsles, waarna eind september het theoretisch examen plaats vindt.

 7. Als het examen voldoende is gemaakt en er voldoende theorielessen en praktijklessen zijn gevolgd ontvangt de cursist een door de Nederlandse Bijenhoudersvereniging erkend diploma.

 8. Deze cursus begint op zaterdagochtend 5 januari met een kennismakingsles. Deelname aan deze les is vrijblijvend.

 9. Iedereen die hier voorafgaand aangegeven heeft geïnteresseerd te zijn in deelname aan de basiscursus voor beginners wordt voor deze kennismakingsbijeenkomst uitgenodigd.

 10. Deelname aan de cursus is pas definitief als voorafgaand aan de eerste cursusavond het verschuldigde cursusgeld ad € 175,- overgemaakt is op rekening van de penningmeester van de Imkersvereniging Walcheren van de NBV. In dit cursusgeld is o.a. begrepen het studieboek en een syllabus.

 11. Aanmelding met vermelding van adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer via het onderstaande  aanmeldingsformulier.

 12. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Bruurs, bijenteeltleraar Tel. 01118502075 of  jjambruurs@zeelandnet.nl 

Schrijf u in voor de cursus: Basiscursus

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots