Cursus: Basiscursus

Aantal plaatsen: 15
Aantal plaatsen beschikbaar: 3
Prijs: € 175,00
Start datum: 11-01-2020
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:NOORD- EN ZUID BEVELAND
Contactpersoon:Jan Bruurs <jjambruurs@zeelandnet.nl>
Cursuslocatie:Zwembadweg 1, 4463 AB, Goes
Tel:0640634909

Informatie over de basiscursus bijenhouden 2020

 

1. De Imkervereniging Noord- en Zuid-Beveland van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV)organiseert  in 2020 weer een basiscursus bijenhouden voor beginnende imkers.

 

2. De cursus bestaat uit zes theorielessenn , die vanaf eind januari om de veertien dagen gegeven worden. De lesavond is maandagavond.

 

3. De theorielessen worden door twee bijenteeltleraren gegeven in het Omnium te Goes.

 

4. Vanaf begin april volgen de cursisten de praktijklessen bij ervaren imkers. Er wordt gewerkt in groepjes van 2 à 3 cursisten. Gerekend moet worden op ruim 10 praktijklessen.

 

5. Onderdeel van de cursus is ook een tweetal excursies, één naar een korfimker en één naar de Imkershop.

 

6.Begin september is er een herhalingsles (theorie), waarna begin oktober het examen plaatsvindt.

 

7. Als het examen voldoende is gemaakt en er zijn voldoende theorielessen en praktijklessen gevogld, ontvangt de cursist(e) een door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging erkend diploma.

 

8. Voorafgaand aan de basiscursus is er op zaterdag 11 januari 2020 een kennismakingsles. Deelname aan deze les is vrijblijvend.

 

9. Iedereen, die hieraan voorafgaand aangegeven heeft geïnteresseerd te zijn in deelname aan de basiscursus, wordt voor deze kennismakingsbijeenkomst uitgenodigd.

 

10. Deelname aan de basiscursus is pas definitef als voorafgaand aan de eerste cursusavond (begin februari) het verschuldigde cursusgeld ad € 175,00 is overgemaakt op de rekening van de pennignmeester van de Imkervereniging Noord- en Zuid-Beveland. In dit cursusgeld is o.a. begrepen het studieboek, een syllabus en een praktjkhandboek.

 

11. Aanmelding met vermelding van o.a. adresgegevens, emailadres en telefoonnummer kan uitsluitend via het onderstaande aanmeldingsformulier.

 

12. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Bruurs, bijenteeltleraar. Tel. 06 40634909 of jjambruurs@zeelandnet.nl


Schrijf u in voor de cursus: Basiscursus

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots