Cursus: BasiscursusWachtrij

Aantal plaatsen: 18
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 150,-
Start datum: 01-03-2019
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:NBV Enschede
Contactpersoon:Evert Egberink <ejegberink@kpnmail.nl>
Cursuslocatie:Van Heeksbleeklaan 64, 7522 LB, Enschede
Routebeschrijving:Komend uit Enschede, rijdend over de Hengelosestraat, richting Hengelo, vind u de poort van het Ledeboerpark aan de rechterzijde van de Hengelosestraat.
Tel:053-4282229

Bij opgave voor deze cursus moet een aanbetaling worden gedaan van € 50,- op rekening 

NL 15 RABO 0166 2250 96    ten name van  E.J. Egberink. ( Deze aanbetaling is om te voorkomen dat mensen zich impulsief opgeven om zich later zonder afmelding terug te trekken. Ze hebben daarbij een cursusplaats ingenomen waardoor serieuse kandidaten zich niet meer kunnen opgeven )

De betaling van het restbedrag van € 100,- moet voor 31 januari 2019 op bovengenoemde rekening zijn bijgeschreven, pas dan is de inschrijving definitief. 

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan loopt u het risico dat u wordt uitgeschreven om plaats te maken voor meer gemotiveerde cursisten. Het reeds betaalde cursusgeld wordt, onder aftrek van € 25,-, naar uw rekening terug gestort.

 Mocht u zich, om welke reden ook, van deze cursus terugtrekken, dan wordt eveneens het betaalde cursugeld terug gestort onder aftrek van € 25,- .

De cursus wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van de NBV met het daarbij behorende NBV-diploma.

Voor het cursugeld van € 150,- ontvangt u ;

- 4 theorielessen en 12 praktijklessen inclucief koffie of thee,

- het lesboek 'Bijenhouden hoe doe je dat?' van Friedrich Pohl

- schriftelijk examen en het NBV-diploma.

Na ontvangst van het totale cursusbedrag bent u in het cursusjaar gratis lid van de NBV en ontvangt u het maandblad 'Bijenhouden'. Aan het eind van het cursusjaar zal de NBV u vragen of u lid wilt blijven van de NBV en bij welke afdeling. Daartoe krijgt u in één van de theorielessen een formulier waarop u e.e.a. kenbaar kunt maken.

Hoewel we ons nauwlijks risico's kunnen voorstellen, moeten we u er op wijzen dat u de cursus voor eigen risico volgt. U kunt de vereniging/afdeling dus niet aansprakelijk stellen voor enig onheil dat u tijdens de cursus zou kunnen overkomen. Door het overmaken van het cursusgeld, waarmee u zich formeel aanmeldt voor de cursus, erkent u eveneens uw eigen aansprakelijkheid op dit punt. Mocht u in deze nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contct opnemen met de contactpersoon.

De cursus wordt gegeven in het Koetshuis in het Ledeboerpark. 


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots