Cursus: BasiscursusVol

Aantal plaatsen: 12
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 175
Start datum: 08-04-2019
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Olst-Wijhe
Contactpersoon:Secretaris van de vereniging <secretaris.ijsselbijkers@gmail.com>
Cursuslocatie:Olst
Tel:06 - 12630941

Algemene informatie
De afdeling Olst-Wijhe organiseert een cursus voor beginnend imkers in de Sallandse regio Olst-Wijhe. De cursus is onder voorbehoud van voldoende deelname, en de genoemde data kunnen nog iets verschuiven.
Voorafgaand aan de Basiscursus wordt een Kennismakingscursus georganiseerd van drie dagdelen, waar je automatisch voor wordt aangemeld als je besluit deel te nemen aan de Basiscursus. Om de basiscursus met succes te kunnen doen, moet je dus eerst de Kennismakingscursus gevolgd hebben: deze is bedoeld om zicht te krijgen op het houden van bijen, de werkzaamheden, de kennis, de tijd en kosten die je zult investeren in je nieuwe hobby, en om een weloverwogen besluit te kunnen nemen of je de stap naar de basiscursus wel of niet maakt. (zie verder bij Kennismakingscursus Olst-Wijhe)

Omschrijving basiscursus
De basiscursus imkeren omvat het volgende:
-  15 praktijklessen in combinatie met steeds een korte theoretische uitleg.
-  5 verdiepende theorieavonden als afsluiting van de gehele cursus
-  1 schriftelijk verslagje n.a.v. praktijk
-  Examen over praktische en theoretische kennis
Resultaat: Diploma beginnend imker

De basiscursus is een echte imkerscursus waar je, o.l.v. een bijenteeltleraar en met ondersteuning van een praktijkbegeleider, direct in het bijenvolk aan het werk gaat. Je ontdekt en doet alle dingen die in de kennismakingscursus globaal aan de orde geweest zijn. Elk praktijkles wordt op de lesstand kort ingeleid voordat de bijenkast open gaat. Wat er die les moet gebeuren is vervat in een praktijkopdracht die in het theorieboek wordt ondersteund, met soms verwijzingen naar foto's of filmpjes over de uit te voeren handelingen. Elke praktijkles start dus met een korte theoretische uitleg, en ook tussentijds zijn er korte uitleg- en vraagmomenten.
Aanvankelijk werk je als koppel samen in het bijenvolk. Dat volk groeit dusdanig, dat het al spoedig opgesplitst kan worden in twee volken; je gaat daarna allebei verder met ieder een nieuw kleiner bijenvolk. Dit nieuwe kleinere volk moet je groot zien te krijgen, en daarbij beleef je van alles wat je moet weten als beginnend imker. Bij de praktijklessen zijn een aantal praktijkbegeleiders aanwezig zodat het allemaal goed afloopt. Als je voldoende kennis en praktische vaardigheden hebt opgedaan, en dit afsluit met een 'akkoord' voor de uitgevoerde praktijkopdrachten, ga je aan het eind van de cursus met een vitaal en te overwinteren volk naar huis.

Doel
Begrijpen hoe het bijenvolk georganiseerd is om te overleven. Herkennen van de verschillende fasen waarin het volk zich door het jaar heen bevindt. Weten wat het effect is van ingrepen in het volk en wanneer ingrepen gewenst of ongewenst zijn. Alle voorkomende ingrepen zelfstandig en goed kunnen uitvoeren. Kunnen beoordelen of het volk vitaal en gezond is en over voldoende voedsel beschikt. Kortom: bijen kunnen houden op een wijze die past bij de tijd en de ambitie van de imker, waarbij een goede bijenzorg gewaarborgd is.

Tijd en plaats
De cursus start in april met de 15 praktijklessen. De vijf verdiepende theorielessen starten medio september, de afsluiting is eind oktober. In totaal, exclusief de afronding: 20 dagdelen van 2½ uur. De praktijklocatie 'Acaciabosje' ligt vanuit Olst gezien aan de Diepenveenseweg voorbij nr. 2, rechts ter hoogte van de vistrap links. Daar ligt tevens over het water de zorgboerderij Overkempe, thuishonk van de vereniging De IJsselbijkers.  GoogleMaps: 52.328205,6.121386 

Overige informatie
Kosten €175,- 
Inclusief: 
- praktijkwerkboek
- een bijenvolk (mits het praktijkgedeelte met een voldoende is afgesloten)
- het eerste jaar gratis lidmaatschap van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) 
- en het eerste jaar gratis lidmaatschap van de plaatselijke vereniging De IJsselbijkers
Exclusief: 
- eenvoudig imkersgereedschap
- bijenkap
- bijenkast en overig kastmateriaal. 

U krijgt een factuur van de penningmeester Michiel Bakker. Graag voor aanvang van de Basiscursus het bedrag overmaken, met vermelding van uw naam en de bedoelde cursus. Informatie bij Secretariaat Imkervereniging De IJsselbijkers: 
info@ijsselbijkers.nl

Leraar Bijenteelt
Maayke Jansen 

Gevorderde cursussen
Op imkeropleidingensalland vind u een breed aanbod van de gevorderde cursussen in Salland!


Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.