Cursus: BasiscursusWachtrij

Aantal plaatsen: 14
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 175
Start datum: 14-03-2019
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Imkervereniging Delft
Contactpersoon:Esmeralda de Bruijn <endebruijn@live.com>
Cursuslocatie:Korftlaan 6, 2616 LJ, Delft
Tel:0620017074

Aan: alle belangstellenden basiscursus bijenhouden

 

 

Betreft: informatie basiscursus bijenhouden 2019

Delft, november 2019

 

Geachte heer/mevrouw,

 

In 2019 organiseert de Imkervereniging Delft weer een basiscursus bijenhouden. De lessen worden gegeven door Aris de Bakker. U heeft aangegeven hiervoor belangstelling te hebben. Ook dit jaar is de belangstelling voor de cursus weer groot. Aan de cursus kunnen ivm. de praktijk maximaal 14 personen deelnemen. Het volgen van alleen de theorielessen is ook mogelijk.

De basiscursus bijenhouden start op 14 maart 2019. Met deze brief wil ik u nader informeren over de cursus en de Imkervereniging Delft. Met deze informatie kunt u definitief bepalen of u aan de cursus wilt deelnemen.

 

De theorielessen worden gegeven in het Natuur en Milieucentrum de Papaver aan de Korftlaan in Delft, de praktijklessen in de bijenstal van de vereniging achter op het terrein van de Papaver. Bijna alle lessen vinden plaats op donderdagavond, de theorielessen starten om 19.30 uur en de praktijklessen om 18.00 uur (zie lesrooster). De kosten van de cursus bedragen € 175,--. Voor de praktijk is een imkerjack noodzakelijk. De prijs van een imkerjack ligt tussen de € 50,--  en € 100,--. Een zeer goed, maar niet verplicht lesboek is; Bijenhouden, Hoe doe je dat? Dit boek is o.a. verkrijgbaar bij de NBV, kosten € 22,95. (zie www.bijenhouden.nl > webwinkel). ISBN 978-90-5210-699-1. Tijdens de lessen krijgt u van de docent een schriftelijke samenvatting.

 

Om de cursus goed te kunnen volgen is het belangrijk dat u zowel de theorie als de praktijklessen volgt. Natuurlijk is de theorie ook belangrijk, maar bijenhouden leer je in de praktijk. Wanneer u veel (praktijk) lessen moet missen is het beter om niet met de cursus te starten. Bijenhouden is niet eenvoudig en er is veel belangstelling. Om voor een diploma in aanmerking te komen verwachten wij dat u minimaal 80% van de lessen volgt en de toets met een voldoende afrond.!

 

Ik kan u verzekeren dat u na het volgen van de cursus ook zelf bijen wilt gaan houden. De vereniging kan u helpen aan uw eerste bijenvolk en het vinden van een plek om de bijenkast neer te zetten. Vorig jaar zijn 9 van de 12 deelnemers gestart met het houden van een eigen bijenvolk!

 

De Imkervereniging Delft is een vereniging met ongeveer 85 leden en een eigen bijenstal op het terrein van het Natuur en Milieucentrum de Papaver. De vereniging maakt deel uit van de landelijke Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) met ongeveer 7000 leden. Gedurende de cursus ontvangt u het blad Bijenhouden. Het belangrijkste doel van de vereniging is het uitwisselen van kennis over het houden van honingbijen. Acht keer per jaar organiseren we een “Praatavond” met bijvoorbeeld een gastspreker. Na afloop van de cursus kunt u besluiten of u lid wordt van de NBV en daarmee ook van de Imkervereniging Delft. Maar daar later meer over.

 

 

 

                       

 

           

 


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots