Cursus: Basiscursus

Aantal plaatsen: 12
Aantal plaatsen beschikbaar: 4
Prijs: € 210
Start datum: 14-01-2020
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:De Verenigde Deurnese Imkers (Bijenh. ver. St. Ambrosius Peelland)
Contactpersoon:Jos van den Heuvel <sakodege@gmail.com>
Cursuslocatie:Haageind 31, Deurne
Tel (1):0774662164
Tel (2):0654908950

Inleiding

Al meer dan 120 cursisten werden er in Deurne de laatste jaren opgeleid tot imker.

Onder de geslaagde cursisten staat de cursus als zijnde zeer goed aangeschreven.

Deze imkers zijn na het volgen van de Basiscursus Bijenhouden in staat om met en in een bijenvolk te imkeren.

De cursus is toegankelijk vanaf 16 jaar en ouder

Cursusinhoud 

Er zijn 8 theorie- en 9 praktijklessen van 2 uur + examen.

Er zal gebruik gemaakt worden van o.a. bord, PowerPoint presentatie, kast en imkermaterialen.

De cursus is inclusief het cursusboek “Bijenhouden, hoe doe je dat?’’ van Friedrich Pohl, het Praktijkhandboek Basiscursus Bijenteelt van de NBV, een uitgebreide syllabus van de lesstof, de NBV brochure Varroabestrijding en koffie of thee op de cursusavonden. .

Kosten

De cursus kost  € 210,-- incl. alle benodigde lesboeken en koffie / thee

Dit bedrag word op de eerste avond bij de aanvang van de cursus contant voldaan, of wordt voor aanvang van de  cursus overgemaakt op bank no. NL57RABO 0110873521 t.n.v. Bijenhoudersverreniging Peelland Deurne

Indien de geslaagde cursist lid wordt van de bijenver. in Deurne, krijgt men een bijenvolkje gratis. 

De cursisten zijn tijdens het cursusjaar gratis lid bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) Zij ontvangen  dan ook het kleurrijke blad Bijenhouden

Cursusdag, tijd en plaats

Theorie: Op dinsdagavond                

De eerste les is half januari                                                                                         
Tijd:        Van 19.30 tot 21.30 uur;
Plaats:    N.M.E.C-gebouw  “De Ossenbeemd” Haageind 31 Deurne.

Praktijk

Van april tot en met december. De praktijklessen zijn merendeels op zaterdagmorgen, de data worden op de eerste theorieles bekendgemaakt.

Tijdens de praktijklessen zorgd de cursist zelf voor beschermende kleding.

Per twee cursisten is gedurende de cursus één bijenvolk ter beschikking, waarmee zij zelf alle handelingen van het imkeren zelf kunnen verrichten.

Toets en examen

Na de vierde theorieles wordt er een toets afgenomen, na de laatste theorieles volgt een officieel examen.

Men dient een voldoende voor het theorie-examen te hebben behaald, alvorens men aan de praktijk kan deelnemen.

Tijdens de praktijklessen worden door de docent en de praktijkassistent de verrichtingen van de cursist beoordeeld, tevens wordt door de cursist na elke praktijkles een verslagje gemaakt en op het praktijkevaluatieformulier ingevuld.

Bovenstaand theorie-examen, praktijkbeoordeling en praktijkevaluatieformulieren worden in het eindresultaat meegenomen, en vormen tezamen het eindcijfer.

Diploma-uitreiking

Is het theorie-examen met goed gevolg afgesloten en de praktijkbeoordeling is voldoende, dan krijgt men een officieel diploma van de NBV. Het diploma wordt uitgereikt op de Ambrosius feestavond in december

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jos van den Heuvel 

077 4662164 / 06 54908950  of sakodege@gmail.com   

Indien de cursus is volgeboekt is het toch verstandig om u op de wachtlijst te plaatsen, er kunnen immers personen afzeggen om wat voor redenen dan ook. 


Schrijf u in voor de cursus: Basiscursus

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots