Cursus: BasiscursusVol

Aantal plaatsen: 19
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 200
Start datum: 17-01-2019
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Middelbeers - Imkervereniging Sint Ambrosius
Contactpersoon:thijs van den bergh <bergh.thijsvanden@gmail.com>
Cursuslocatie:Doornboomstraat 32, 5091 CB, Middelbeers
Tel:+31615479034

In de basis cursus ligt het accent op het opdoen van praktische kennis en vaardigheden om op eenvoudige wijze bijen te kunnen houden. Aan het eind van de cursus kunt u een bijenvolk verzorgen en in leven houden. Echter vergt het een aantal jaren van oefening in bijvoorbeeld de imkerpraktijk+ of gevordenrden cursus om vakman(vrouw)schap goed onder de knie te krijgen. 

De cursus bestaat uit een 6 theorie en 10 praktijklessen waarin de essentiele imkertechnische handelingen door het jaar heen zowel in theorie als in de praktijk behandeld zullen worden. Deelnemers wordt gevraagd bepaalde delen uit het lesboek voor de theorie lessen voor te bereiden. Aanwezigheid gedurende 5/6 en 9/10 van de theorie en praktijklessen respectievelijk is vereist voor het verkrijgen van het basiscursus diploma. 

 

Voorlopige lesdata: 

 

 

Datum

Type les

Inhoud

Tijd

1

18-01-2019

Theorie

Kennismaking met elkaar; toelichting opzet cursus (doelstellingen, inhoud en organisatie), NBV, de bij in de insecten wereld, de bij in relatie tot haar leefomgeving

19:30

2

01-01-2019

Theorie

Het bijenvolk. Overzicht van de ontwikkeling van het bijenvolk door het jaar heen.

 

Bestuderen: blz. 45 -51. Het jaar rond met de bijen » toets

 

19:30

3

15-02-2019

Theorie

Anatomie honingbij. Van ei tot bij. Koningin, werkster, dar. Taken van de werksters. Raat. Stuifmeel en honing als voedsel. Communicatie. Bijenproducten. De bijensteek.

 

Bestuderen: blz. 7-18. De biologie van de honingbij » toets

 

19:30

4

29-02-2019

Theorie

Inrichting bijenstand.

Imkermaterialen: bijenkasten, soorten

(in de basiscursus werken we met spaarkasten), ramen, kunstraat, beitel, beroker, imkerpak etc

 

Praktisch: kunstraat insmelten

 

Bestuderen: blz. 20 – 36. Inrichting imkerij » toets

 

19:30

5

06-04-2019

Praktijk

Bespreken dracht van het moment

Wat zie ik op de vliegplank? Voorjaarscontrole

Bijenkast openmaken, raampjes uitnemen, herkennen moer, dar en werkster, verschil tussen broed, honing, stuifmeel. Opbouw broednest. Bouwraam inhangen

Kastkaart bijhouden

 

Bestuderen: blz. 45-50. Het jaar rond met de bijen » toets

10:00

6

12-04-2019

Theorie

Wat is zwermen. Zwermbevorderende omstandigheden. Zwermvoorbereiding in het bijenvolk. De zwermstemming afremmen. Een zwerm scheppen. Huisvesten in een kast. Het afgezwermde volk. Zwermverhindering

 

Bestuderen: blz. 52-61. Zwermen en afleggers  » toets

19:30

7

20-04-2019

Praktijk

Bespreken dracht van het moment

Wat zie ik op de vliegplank?

Volksontwikkeling, ruimte geven.

Diverse broedstadia bekijken.

Mijtval tellen, controle bouwraam (zo nodig uitsnijden en controleren op varroa)

Kastkaart bijhouden

 

Bestuderen:  blz. 37-44. Werken bijen, en blz. 103-114 Varroabestrijding door darrenbroed te verwijderen » toets

 

10:00

8

25-04-2019

Praktijk

Kunstraat insmelten: locatie Ons Mevrouw Middelbeers.

19:30

9

04-05-2019

 

Mee: , kast, 5 ramen kunstraat, reisriem

Praktijk

 

 

Bespreken dracht van het moment. Mijtval controleren en darrenbroed controleren op varroa. Kastkaart bijhouden.

Zwermplannen en zwermverhindering: we maken een broedaflegger om ontwikkeling te vertragen. Broedaflegger gaat mee naar huis.

 

Bestuderen: blz. 52-61 Zwermen en afleggers » toets

 

10:00

10

19-05-2019

 

Let op: zondag

 

 

Praktijk

Bespreken dracht van het moment

Zwermverhindering: we maken een veger.

Varroabestrijding met oxaalzuur bij broedvrije aflegger.

Het scheppen van een zwerm theoretisch behandelen.

Kastkaart bijhouden

 

10:00

11

01-06-2019 Broedaflegger terug naar Biebult op 31-05-2019 om 20:00

Praktijk

Controle jonge moeren broedafleggers

Ruimte geven aan broedafleggers. Bespreken dracht van het moment. Vliegplank bekijken, mijtval controleren. Doppen breken en jonge moer in laten lopen. Kastkaart bijhouden

 

16:00

11.5

15-6-2019

Praktijk

TBD

10:00

12

29-06-2019

 

Let op: lange les!

Praktijk

Ruimte geven aan broedafleggers. Honing afnemen, slingeren. Locatie: Vessem

 

Bestuderen: blz. 69-80. Honing » toets

 

 

10:00

13

13-07-2019

Praktijk

Varroabestrijding met mierenzuur

Info over voer en voeren. Verenigen van volken theoretisch behandelen, evt. uitvoeren.

Kastkaart bijhouden

 

Bestuderen: blz. 93-114 Bijengezondheid » toets

10:00

14

27-07-2019

Praktijk

Controle volksontwikkeling, inwinteren.

Kastkaart bijhouden

 

10:00

 

TBD

 

Diploma uitreiking

19:30


Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.