Cursus: BasiscursusWachtrij

Aantal plaatsen: 20
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 175
Start datum: 12-01-2019
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:NOORD- EN ZUID BEVELAND
Contactpersoon:Jan Bruurs <jjambruurs@zeelandnet.nl>
Cursuslocatie:Zwembadweg 1, 4463 AB, Goes
Tel:0118502075

Informatie over de basiscursis bijenhouden 2019

 1. De Imkersvereniging Noord- en Zuid-Beveland van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) organiseert in 2019 een basiscursus bijenhouden voor beginnende imkers.

 2. De cursus bestaat uit zes theorielessen, die tussen eind januari en medio april om de veertien dagen gegeven worden. De lesavond is maandagavond.

 3. De theorielessen worden door twee bijenteeltleraren gegeven in het Milieu Educatie Centrum te Goes.

 4. Vanaf begin april volgen de cursisten de praktijklessen bij ervaren imkers. Er wordt gewerkt in groepjes van 2 of 3 cursisten. Gerekend moet worden op ruim 10 praktijklessen.

 5. Onderdeel van de cursus is ook een excursie aan een korfimker.

 6. Begin september is er een herhalingsles, waarna eind september het theoretisch examen plaats vindt.

 7. Als het examen voldoende is gemaakt en er voldoende theorielessen en praktijklessen zijn gevolgd ontvangt de cursist een door de Nederlandse Bijenhoudersvereniging erkend diploma.

 8. Deze cursus begint op zaterdagochtend 12 januari met een kennismakingsles. Deelname aan deze les is vrijblijvend.

 9. Iedereen die hier voorafgaand aangegeven heeft geïnteresseerd te zijn in deelname aan de basiscursus voor beginners wordt voor deze kennismakingsbijeenkomst uitgenodigd.

 10. Deelname aan de cursus is pas definitief als voorafgaand aan de eerste cursusavond het verschuldigde cursusgeld ad € 175,- overgemaakt is op rekening van de penningmeester van de Imkersvereniging Noord- en Zuid-Beveland van de NBV. In dit cursusgeld is o.a. begrepen het studieboek en een syllabus.

 11. Aanmelding met vermelding van adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer via onderstaand aanmeldformulier.

 12. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Bruurs, bijenteeltleraar. Tel. 01118502075 of jjambruurs@zeelandnet.nl

Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots