Cursus: Basiscursus

Aantal plaatsen: 8
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 170.00
Start datum: 20-01-2018
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Sambeek
Contactpersoon:Rien Rovers <riennellyrovers@hotmail.com>
Cursuslocatie:Torenstraat 52, 5836 AN, Sambeek
Tel:06-21505942

Inleiding.

Na het volgen van de Basiscursus zijn deelnemers in staat met en in een bijenvolk te werken.

In het eerste jaar na de cursus zal er, indien gewenst, een mentor beschikbaar zijn.

Deze mentor wordt  in overleg met de cursist toegewezen.

De cursusinhoud.

Er zijn 4 theorie- en 12 praktijklessen van 2 uur + examen.

Er zal gebruik gemaakt worden van o.a. bord, PowerPoint presentatie, kast en imkermateriaal

 Men dient het cursusboek - Bijenhouden, Hoe doe je dat? - van Friedrich Pohl en

Handboek praktijk: Bijenhouden, zodoe je dat. (N.B.V.) aan te schaffen.

 

Kosten.

 De cursus kost  € 170,-- incl. brochure varroabestrijding (excl. cursusboeken).

 Dit bedrag word op de eerste zaterdag bij de aanvang van de cursus contant voldaan.

Indien de cursist lid wordt van Sambeek krijgt hij een bijen vlokje gratis.

 De cursisten zijn tijdens het cursusjaar gratis lid bij de NBV. Zij ontvangen dan ook het blad Bijenhouden

              

Theorie: Zaterdag morgen
De eerste les is in januari, 20-01-2018                                                                                    
Tijd:        Van 09.30 tot 11.30 uur;
Plaats:    Sambeek
 Praktijk:
Van Maart tot en met September. De praktijklessen zijn merendeels op zaterdagmorgen, de data worden op de eerste theorieles bekendgemaakt.

Tijdens de praktijklessen zorgd de cursist  zelf voor beschermende kleding en handschoenen.

Per twee cursisten is één bijenvolk ter beschikking, waarmee zij zelf alle handelingen van het imkeren zelf kunnen verrichten.

Examen.

Na de laatste praktijkles volgt een officieel examen.

In overleg met en onder supervisie van de docent worden de praktijklessen van deze cursus gegeven door praktijkassistent, dit is een ervaren imker met de nodige kennis. De praktijkassistent overlegt met de docent welke vaardigheden beoefend moeten worden en volgt daarin zijn beleid. Daarnaast  wordt door de cursist na elke praktijkles een verslagje gemaakt en op het praktijkevaluatieformulier ingevuld.

Diploma-uitreiking.

Is het theorie-praktijk examen met goed gevolg afgesloten en de praktijkbeoordeling is voldoende, dan krijgt men een officieel diploma van de NBV. Het diploma wordt uitgereikt op de Ambrosius viering in December

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rien Rovers 06-21505942 riennellyrovers@hotmail.com


Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.