Cursus: BasiscursusVol

Aantal plaatsen: 12
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 170.00
Start datum: 19-01-2019
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Sambeek
Contactpersoon:M.l Rovers <riennellyrovers@hotmail.com>
Cursuslocatie:Sambeek
Tel:06-21505942

Inleiding.

Na het volgen van de Basiscursus zijn deelnemers in staat met en in een bijenvolk te werken.

.

De cursusinhoud.

Er zijn 4 theorie- en 12 praktijklessen van 2 uur + examen.

Er zal gebruik gemaakt worden van o.a. bord, PowerPoint presentatie, kast en imkermateriaal

 Men dient het cursusboek - Bijenhouden, Hoe doe je dat - van Friedrich Pohl en Bijenhouden zo doe je dat aan te schaffen.

 

 

Kosten.

 De cursus kost  € 170,-- incl. brochure varroabestrijding (excl. cursusboek).

 Dit bedrag word op de eerste zaterdag bij de aanvang van de cursus contant voldaan

              

Theorie: Zaterdag morgen

De eerste les is in januari, 19-01-2019                                                                                    

Tijd:        Van 09.30 tot 11.30 uur;

Plaats:    Sambeek

 Praktijk:

Van April tot en met September. De praktijklessen zijn merendeels op zaterdagmorgen, de data worden op de eerste theorieles bekendgemaakt.

Tijdens de praktijklessen zorgt de cursist  zelf voor beschermende kleding en handschoenen.

Per twee cursisten is één bijenvolk ter beschikking, waarmee zij zelf alle handelingen van het imkeren zelf kunnen verrichten.

De cursisten zijn eerste jaar gratis lid van de N.B.V. en ontvangt dan ook het blad Bijenhouden gratis.

Examen.

Na de laatste praktijkles volgt een officieel examen.

Diploma-uitreiking.

Is het theorie-praktijk examen met goed gevolg afgesloten en de praktijkbeoordeling is voldoende, dan krijgt men een officieel diploma van de NBV. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rien Rovers 06-21505942 riennellyrovers@hotmail.com


Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.