Cursus: Basiscursus

Aantal plaatsen: 12
Aantal plaatsen beschikbaar: 1
Prijs: € 175
Start datum: 12-01-2019
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Schouwen-Duiveland
Contactpersoon:Rob Vroom <vroomr@xs4all.nl>
Cursuslocatie:Stelweg 3, 4305 RC, Ouwerkerk
Tel:06 53239344

Informatie over de basiscursis bijenhouden 2019

 1. De afdeling Schouwen-Duiveland van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) organiseert in 2019 een basiscursus bijenhouden voor beginnende imkers.

 2. De cursus bestaat uit zes theorielessen, die tussen eind januari en medio april om de veertien dagen gegeven worden. De lesavond is donderdagavond.

 3. De theorielessen worden door een erkend bijenteeltleraar gegeven aan de Stelweg 3 te Ouwerkerk.

 4. Vanaf april volgen de cursisten praktijklessen bij ervaren imkers. De praktijklessen worden op zaterdag gegeven volgens een vooropgesteld rooster, waarbij afwijkingen van de opgegeven data wegens weersomstandigheden noodzakelijk kunnen zijn. Gerekend moet worden op ruim 10 praktijklessen.

 5. Onderdeel van de cursus is ook een excursie aan een korfimker.

 6. Begin september is er een herhalingsles, waarna eind september het theoretisch examen plaatsvindt.

 7. Als het examen voldoende is gemaakt en er voldoende theorielessen en praktijklessen zijn gevolgd ontvangt de cursist een door de Nederlandse Bijenhoudersvereniging erkend diploma.

 8. Deze cursus begint op zaterdagochtend 12 januari met een kennismakingsles. Deelname aan deze les is vrijblijvend.

 9. Iedereen die hier voorafgaand aangegeven heeft geïnteresseerd te zijn in deelname aan de basiscursus voor beginners wordt voor deze kennismakingsbijeenkomst uitgenodigd.

 10. Deelname aan de cursus is pas definitief als voorafgaand aan de eerste cursusavond het verschuldigde cursusgeld ad € 175,- overgemaakt is op rekening van de penningmeester van de afdeling Schouwen-Duiveland van de NBV. In dit cursusgeld is o.a. begrepen het studieboek en een Syllabus.

 11. Aanmelding met vermelding van adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer via onderstaand aanmeldformulier. 

 12. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Vroom, bijenteeltleraar. Tel. 06 53239344 of email: vroomr@xs4all.nl

Schrijf u in voor de cursus: Basiscursus

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots