Cursus: Basiscursus

Aantal plaatsen: 20
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 225
Start datum: 13-02-2019
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Haren/Paterswolde
Contactpersoon:Hugo van Rossem <hugo.van.rossem@hccnet.nl>
Cursuslocatie:AOC Terra, Eelde (theorie), Hortus Haren (praktijk)
Tel:06-46832114

De organisatie van deze cursus wordt al vele tientallen jaren verzorgd door Imkersvereniging Haren Paterswolde en omstreken, een actieve afdeling van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. De cursus bestaat uit een 7-tal theorielessen op de woensdagavonden en een voldoende aantal praktijklessen op zaterdagmiddagen, waarbij de cursisten onder begeleiding van ervaren praktijkbegeleiders met een eigen volkje leren werken. De theorielessen worden vanouds op het Terra College in Eelde gegeven, de praktijklessen zullen dit jaar voor het eerst plaatsvinden op de bijenstal van de Hortus in Haren. Ook bestaat de mogelijkheid om praktijklessen in Groningen te volgen.

Curisisten zijn het eerste jaar gratis lid van de NBV en kunnen zich tijdens de cursus inschrijven bij een lokale afdeling. Via de lokale imkersvereniging kan er dan voor worden gezorgd dat er voor u een mentor beschikbaar is die u na de basiscursus kan gaan begeleiden als u zelf bijen gaat houden. 

Cursusverloop.

De cursus start met theorielessen, op woensdagavonden in februari, maart en april, zodat de basiskennis aanwezig is om te begrijpen wat er tijdens de praktijklessen gedaan wordt. In september volgt nog een theorieles met een 'eindles' in oktober, waarbij het examen en de diplomauitreiking plaatsvindt. De definitieve data voor de cursus liggen nog niet vast, maar zullen zsm op deze website bekend gemaakt worden.

Vanaf april tot september wordt op zaterdagmiddagen een aantal praktijklessen gegeven (circa 10) zodat een goed beeld ontstaat wat er voor nodig is een bijenvolk een jaar rond te verzorgen. De exacte data zullen tijdig (voor de start van de cursus) bekend worden gemaakt, maar hangen ook af van hoe de volken zich ontwikkelen, de weersomstandigheden, enzovoort. We beginnen met het kennismaken met het bijenvolk. Herkennen van het broed, voedselvoorraad, gezondheid van het bijenvolk en het verschil zien tussen een werkbij, een dar (mannetje) en de koningin. We leren hoe je koninginnen kan merken, hoe je zwermen kan voorkomen en wat het verband is tussen de bijenvolken en hun omgeving ('dracht-' of voedselbronnen). We gaan honing slingeren en leren hoe je  oude raten kunt verwerken tot bruikbare bijenwas. Ook besteden we veel aandacht aan bijengezondheid.

We sluiten de praktijklessen af met het 'inwinteren' van de volken zodat ze goed de winter kunnen doorkomen. De cursus wordt afgesloten met een examen in oktober, waarna u bij goed resultaat het NBV-diploma krijgt overhandigd.

Tijdens het jaar waarin u de cursus volgt krijgt u gratis het lidmaatschap van de NBV aangeboden en ontvangt u acht keer per jaar het blad Bijenhouden. Dit is het maandblad van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging met allerlei lezenswaardigheden over bijen en alles wat er mee samenhangt. 

De kosten voor de basiscursus bedragen € 225,00. Dit is inclusief de kosten van het het cursusboek "Bijenhouden hoe doe je dat"  (de nieuwste edite) van Friedrich Pohl, het boekje Bijengezondheid en een praktijkwerkboek. Ook inbegrepen zijn de kosten van toegang tot de Hortus. Verder zult u een geschikte imkersuitrusting aanschaffen, eventueel kan dit via de organisatie.

U bent definitief geplaatst wanneer het cursusgeld is betaald, i.v.m. de planning graag z.s.m. betalen, doch uiterlijk 15 jan. 2018. Zodra u het bedrag (€ 225) hebt overgemaakt op rekening NL88 RABO 0314 4983 70, tnv IHP, ovv Basiscursus 2019 bent u verzekerd van uw plaats.

De cursus wordt gegeven door gediplomeerde en bevoegde NBV docenten. De theorie wordt onder meer verzorgd door Adrie van Luijk uit Peize.

Uitgebreide cursusinformatie krijgt u via e-mail toegestuurd zodra wij uw inschrijving hebben ontvangen. Lokaties, data en tijdstippen waarop de lessen worden gegeven verschijnen ook op deze website zodra ze bekend zijn.

Met vriendelijk groet,

Hugo van Rossem

tel: 06 - 46832114

 

PS Indien de cursus volledig is ingeschreven, aarzel dan niet uw naam op de wachtlijst te plaatsen; wij gaan dan op zoek naar extra locaties voor de praktijklessen en zullen u direct berichten als er op de cursus nog plaats voor u is gevonden.

 


Voor deze cursus is een wachtrij

Helaas, de cursus is vol. Door onderstaand formulier in te vullen wordt u toegevoegd aan de wachtrij.
Waneer er een plek vrij komt krijgt de eerste persoon in de wachtrij de mogelijkheid om zich definitief aan te melden voor de cursus.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots