Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 21
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 225
Start datum: 17-12-2019
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Nijmegen E.O.
Contactpersoon:Ton Sloof <Imkers.nijmegen@gmail.com>
Cursuslocatie:Goffertweg 19, 6532 AA, Nijmegen
Tel:0611913993
NBV Diploma

De Imkerijvereniging Nijmegen en Omstreken start op 17 december 2019 opnieuw een “Basiscursus Bijenhouden”.
Deze opleiding, onder auspiciën van de NBV, de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, leidt op tot het “Diploma Basiscursus Bijenteelt”. De cursus omvat 6 theorielessen en 7 praktijklessen. U wordt, op een tijdstip afhankelijk van de honingoogst, een keer uitgenodigd om bij het honing slingeren aanwezig te zijn. De cursus wordt gegeven door Christel Klaren, zij is NBV leraar bijenteelt.
Na het volgen van deze cursus bent u in staat een of meerdere bijenvolken het gehele jaar door, zelfstandig te verzorgen en wellicht wat honing te winnen. Opgemerkt moet worden dat om bijen te kunnen houden het ook noodzakelijk is, een geschikte standplaats en voldoende tijd te hebben.
De cursus maakt gebruik van de methode "honingbij en bijenvolk" van de NBV. De kosten voor dit losbladige materiaal zijn nog niet bekend.
Voor de praktijklessen is nodig dat de cursist beschermende kleding, in de vorm van een imkerkap en imkerhandschoenen alsmede enig gereedschap heeft (samen ongeveer Euro 75).
U kunt zich aanmelden via deze website van de NBV. U bent definitief ingeschreven als wij het lesgeld, van Euro 225,-- hebben ontvangen. Vol is vol. Het cursusgeld moet worden overgemaakt naar bankrekening NL26 INGB 0000 9498 61 t.n.v. Imkervereniging Nijmegen e.o.
De theorielessen worden gegeven in het gebouw van Natuurtuin de Goffert, Goffertweg 19, Nijmegen.
De praktijklessen worden gegeven in de nieuwe Bijenstal in de Goffert, tegenover Muntweg 456, Nijmegen. Deze stal is in maart 2015 in gebruik genomen. Kenners zeggen dat het misschien wel de mooiste bijenstal van Nederland is.
Bij voldoende praktische vaardigheid en theoretische kennis word een diploma uitgereikt. Om dit diploma te kunnen behalen dient U een redelijk aantal theorie en praktijklessen bij te wonen en de vragen van het theorie-examen goed genoeg beantwoorden.
We hopen u op 17 december 2019 te ontmoeten.

(voor contactgegevens zie bovenaan rechts)


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots