Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 13
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 230,-
Start datum: 10-03-2021
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Groep:Drenthe
Contactpersoon:roel broekman <roel.l.broekman@gmail.com>
Cursuslocatie:Stapelerweg 20, 7957 NB, De Wijk
Tel:0631249274
NBV Diploma

 

 

In verband met de coronacrisis 2020 zijn alle Drentse cursussen na de eerst les in maart 2020 stop gezet; de cursisten van 2020 zijn overgeplaatst naar de cursus 2021 en is in principe volgeboekt. 

Mochten er deelnemers van 2020 afvallen of wanneer er meer plekken beschikbaar komen, dan volgt plaatsing in volgorde van binnenkomst van de wachtlijst. de andere ingeschreven cursisten worden dan bij voorrang in de cursuslijst 2022 geplaatst. Uiteraard in volgorde van aanmelding.

De basiscursus bijenhouden 2021 zal - mede in verband met de beperkingen van het RIVM - een totaal andere opzet krijgen dan in 2019 en voorgaande jaren het geval was.

De theorie.

De theorie zal in zijn geheel via een online cursus gegeven worden, de cursus bestaat uit  10 hoofdstukken met ongeveer 40 lessen; de totale studiebelasting bedraagt ongeveer 20 uur. elke les wordt afgesloten met een toets.  De verwachting is dat het online programma medio februari klaar is. Ruimschoots voordat het theoriegedeelte van de cursus 2021 online krijgen alle geplaatst cursisten een mail over de exacte gang van zaken terwijl ook een link met een filmpje worde meegestuurd. In de periode april/mei zullen alle cursisten - voor zover de stiuaties dant dan toelaat - worden uitgenodigd worden voor een paar bijeenkomsten waarin onderling kan worden kennis gemaakt en waarin eventuele vragen worden beantwoord.

De online cursus is samengesteld uit de nieuwe cursusmap theorie en praktijk van de onderwijscommissie van de NBV en het boek "Bijen houden hoe doe je dat?" van Friedrich Pohl.

De praktijk.

De praktijk gaat anders dan voorgaande jaren, de bijen hebben geen weet van de corona en zijn beperkingen voor onderwijs. Dit komt later aan de orde, wij denken nu dat de praktijk op zij vroegst eind mei/begin juni kan beginnen; de noodzakelijke eerst beide lessen zullen worden gegeven in 2022! Hieronder volgt - zoals de situatie nu is _ het praktijkschema 2021.

Voorbeeld praktijk schema

 
     

Datum

dag

Cursus Omschrijving

     

5 - juni    

Zaterdag 13,30

Inspectie volk, omgang bijensteek

12 - juni    

Zaterdag 13,30

Zwermcontrole ruimte geven

19 - juni    

Zaterdag 13,30

Zwermen, aflegger maken

02- juii     

Vrijdag 18,30

Doppen breken

10 - juli    

Zaterdag 13,30

Honing Slingeren

24 - juli    

Zaterdag 13,30

Controle hoofdvolk en aflegger

14 - aug   

Zaterdag 13,30

Varroa bestrijding

28 - aug   

Zaterdag 13,30

controle voerpositie

december  

Zaterdag 13,30

oxalen

apr 2022  

Zaterdag 13,30

voorjaarscontrole

     

Per cursusplek zal een app groep worden gemaakt om ieder tijdig te informeren over wijzigingen.

Bovenstaand praktijkschema is geheel onder voorbehoud en kan worden gewijzigde gedurende de cursus, u wordt hierover tijdig geinformeerd; of op de les en anders via mail, app of telefoon.

 

Roel Broekman,

coördinator Drenthe basiscursussen bijenhouden.

 

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen van 60 meerkeuze vragen waarvan minimaal 75 % goed beantwoord moet zijn.

 

 

 

In verband met de coronacrisis is al deze informatie onder voorbehoud!

 


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots