Cursus: Basiscursus Imkeren

Aantal plaatsen: 15
Aantal plaatsen beschikbaar: 15
Prijs: € 175,00
Start datum: 04-01-2020
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Walcheren
Contactpersoon:Jan Bruurs <jjambruurs@zeelandnet.nl>
Cursuslocatie:Duinvlietweg 6, 4356 ND, Oostkapelle
Tel:0640634909
NBV Diploma

Informatie over de basiscursus bijenhouden 2020

 

1. De Imkersvereniging Walcheren van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) organiseert in 2020 weer een basiscursus bijenhouden voor beginnende imkers.

 

2. De cursus bestaat uit zes theorielessen, die vanaf eind januari om de veertien dagen gegeven worden. De lesavond is maandagavond.

 

3. De theorielessen worden door twee bijenteeltleraren gegeven op Terra Maris te Oostkapelle.

 

4. Vanaf begin april volgen de cursisten de praktijklessen, die gegeven worden door ervaren imkers. Voor deze lessen kan gebruik gemaakt worden van de bijenstal van de Imkersvereniging op Terra Maris. Gerekend moet worden op ruim 10 praktijklessen. 

 

5. Onderdeel van de cursus is ook een tweetal excursies, één naar een korfimker en één naar de Imkershop.

 

6. Begin september is er een herhalingsles, waarna begin oktober het examen plaatsvindt.

 

7. Als het examen voldoende is gemaakt en er zijn voldoende theorielessen en praktijklessen gevolgd, ontvangt de cursist(e) een door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging erkend diploma.

 

8. Voorafgaand aan de basiscurus is er op zaterdagochtend 11 januari 2020 een kennismakingsles. Deelname aan deze les is vrijblijvend.

 

9. Iedereen, die hier voorafgaand aangegeven heeft geïnteresseerd te zijn in deelname aan de basiscursus, wordt voor deze kennismakingsbijeenkomst uitgenodigd.

 

10. Deelname aan de basiscursus is pas definitief als voorafgaand aan de eerste cursusavond (eind januari) het verschuldigde cursusgeld ad € 175,00 is overgemaakt op de rekening van de penningmeester van de Imkersvereniging Walcheren. In dit cursusgeld is o.a. begrepen het studieboek, een syllabus en een praktijkhandboek.

 

11. Aanmelding met vermelding van o.a. adresgegevens, emailadres en telefoonnummer uitsluitend via het onderstaande aanmeldingsformulier.

 

12. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Bruurs, bijenteeltleraar, Tel. 06 40634909 of jjambruurs@zeelandnet.nl


Schrijf u in voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots