Cursus: Basiscursus ImkerenVol

Aantal plaatsen: 16
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 175,00
Start datum: 11-01-2020
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Schouwen-Duiveland
Contactpersoon:Rob Vroom <vroomr@xs4all.nl>
Cursuslocatie:Stelweg 3, 4305 RC, Ouwerkerk
Tel:0653239344
NBV Diploma

Informatie over de basiscursis bijenhouden 2020

 1. De afdeling Schouwen-Duiveland van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) organiseert in 2020 een basiscursus bijenhouden voor beginnende imkers.

 2. De cursus bestaat uit zes theorielessen, die tussen eind januari en medio april om de veertien dagen gegeven worden. De lesavond is donderdagavond van 19.30 - 21.30 uur

 3. De theorielessen worden door een erkend bijenteeltleraar gegeven aan de Stelweg 3 te Ouwerkerk.

 4. Vanaf april volgen de cursisten praktijklessen bij ervaren imkers. De praktijklessen worden op zaterdag gegeven volgens een vooropgesteld rooster, waarbij afwijkingen van de opgegeven data wegens weersomstandigheden noodzakelijk kunnen zijn. Gerekend moet worden op ongeveer 10 praktijklessen.

 5. Onderdeel van de cursus is ook een excursie aan een korfimker.

 6. Begin september is er een herhalingsles, waarna eind september het theoretisch examen plaatsvindt.

 7. Als het examen voldoende is gemaakt en er voldoende theorielessen en praktijklessen zijn gevolgd ontvangt de cursist een door de Nederlandse Bijenhoudersvereniging erkend diploma.

 8. Deze cursus begint op zaterdagochtend 11 januari met een kennismakingsles. Deelname aan deze les is vrijblijvend.

 9. Iedereen die hier voorafgaand aangegeven heeft geïnteresseerd te zijn in deelname aan de basiscursus voor beginners wordt voor deze kennismakingsbijeenkomst uitgenodigd.

 10. Deelname aan de cursus is pas definitief als voorafgaand aan de eerste cursusavond het verschuldigde cursusgeld ad € 175,- overgemaakt is op rekening van de penningmeester van de afdeling Schouwen-Duiveland van de NBV. In dit cursusgeld is o.a. begrepen het studieboek en een Syllabus.

 11. Aanmelding met vermelding van adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer via onderstaand aanmeldformulier. 

 12. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Vroom, bijenteeltleraar. Tel. 06 53239344 of email: vroomr@xs4all.nl

Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.