Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 16
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 225
Start datum: 15-12-2020
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Nijmegen E.O.
Contactpersoon:Klaren <imkerijdeplankenkeet@gmail.com>
Cursuslocatie:Goffertweg 19 (vooralsnog), 6532 AA, Nijmegen
Tel:0246633031
NBV Diploma

Welkom bij Imkerijvereniging Nijmegen en Omstreken.

Heb je altijd al meer willen weten over honingbijen? Schrijf je dan in voor de basiscursus imkeren 2021.

De basiscursus bijenhouden is bedoeld voor de beginnende imker die nog geen of weinig ervaring heeft met het houden van bijen. Na afloop ben je in staat om succesvol een bijenvolk te verzorgen. We volgen het bijenjaar van januari t/m oktober met theorie en praktijklessen.

Op 15 december 2020 starten we met een kennismakingsbijeenkomst van de “Basiscursus Bijenhouden”. In deze kennismakingsbijeenkomst wordt de inhoud van de cursus verteld en duiken we in de geschiedenis van het imkeren.

26 januari 2021 starten we met zes theorielessen, waarin onder andere de biologie en anatomie van de honingbij worden besproken. Het zwermen van de honingbij, het maken van een kunstzwerm, het inrichten van een imkerij, dracht en bijengezondheid komen ook aan bod. De theorielessen worden op dinsdagavonden gegeven en beginnen om 19:30 uur.

Als de buitentemperatuur en de ontwikkeling van de bijenvolken het toelaat starten de praktijklessen. In de zeven lessen volgen we het seizoen van de bijenvolken. Thema’s zoals het welzijn en de gezondheid van de bijen, wet- en regelgeving en hygiëne in en rond de bijenkasten en het oogsten van honing, worden behandeld. Praktijklessen worden op zondag gegeven. Soms wordt hiervan af geweken vanwege specifieke handelingen die gedaan moeten worden, ontwikkelingen in de bijenvolken of weersomstandigheden. Standaard zijn de lessen vanaf 10.00 uur (leidend is de buitentemperatuur). We gaan, afhankelijk van de honingoogst, honing slingeren.

In de cursus werken we met de in Nederland gebruikelijke spaarkast.

Na het volgen van deze cursus bent je in staat een of meerdere bijenvolken het gehele jaar door, zelfstandig te verzorgen en wellicht wat honing te winnen.

Kosten voor de cursus zijn inclusief 1 jaar het lidmaatschap van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en het blad Bijenhouden De cursus is exclusief beschermende kleding en het losbladige theorie lesboek “Honingbij en Bijenvolk” en bijbehorende praktijkhandboek “Basiscursus Imkeren”, van de NBV. Het boek kan via de cursus geregeld worden. Ook het verkrijgen van je eerste bijenvolk kan, onder voorwaarden, via de cursus.

U kunt zich aanmelden via deze website van de NBV. U bent definitief ingeschreven als wij het lesgeld, van € 225,-- hebben ontvangen.

Je kunt ook alleen de theorielessen volgen, er zijn dan meer deelnemers mogelijk. Het volgen van de theorielessen kost € 95,--.

Het cursusgeld moet worden overgemaakt naar bankrekening NL26 INGB 0000 9498 61 t.n.v. Imkervereniging Nijmegen e.o.


De theorielessen worden (vooralsnog) gegeven in het gebouw van Natuurtuin de Goffert, Goffertweg 19, Nijmegen. (Ivm de corona maatregelen kan het een andere locatie worden)
De praktijklessen worden gegeven in de Bijenstal de Goffert, tegenover Muntweg 456, Nijmegen.

Tijdens de cursus vinden toetsen plaats. Als je minimaal aan 80% van de lessen hebt deelgenomen en de toetsen met voldoende resultaat hebt afgerond ontvang je het diploma van de NBV.

We hopen je 15 december 2020 te ontmoeten.

Voor nadere informatie kun je mailen naar imkerijdeplankenkeet@gmail.com

(voor contactgegevens zie bovenaan rechts)


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots