Cursus: Basiscursus ImkerenVol

Aantal plaatsen: 25
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 200,00
Start datum: 08-01-2022
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:NOORD- EN ZUID BEVELAND
Contactpersoon:Eric Mahieu <eric@exid.nl>
Cursuslocatie:Zwembadweg 3, 4463 AB, Goes
Tel (1):06 54983171
Tel (2):06 40634909
NBV Diploma

Informatie over de basiscursus imkeren 2022 te Goes/Oostkapelle

 

1. De Imkersverenigingen Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) organiseren in 2022 een basiscursus imkeren voor beginnende imkers.

 

2. De cursus bestaat uit een zestal theorielessen, die vanaf eind januari om de 14 dagen gegeven worden. De lesavond is maandagavond.

 

3. De theorielessen worden door twee bijenteeltleraren gegeven in Oostkapelle en in Goes.

 

4. Vanaf begin april volgen de cursisten de praktijklessen bij ervaren imkers. Er wordt gewerkt in groepjes van 2 à 3 cursisten, Gerekend dient te worden op ruim 10 praktijklessen. Wij streven ernaar om de praktijklessen aan te bieden in de omgeving van de woonplaats van de cursisten.

 

5. Onderdeel van de cursus is ook een tweetal excursies, één naar een korfimker en één naar een (web-)winkel met imkersmaterialen.

 

6. Begin september 2022 is er een herhalingsles (theorie), waarna begin oktober het examen plaatsvindt.

 

7. Als het examen voldoende is gemaakt en er zijn voldoende theorielessen en praktijklessen (aanwezigheid: tenminste 80%) gevolgd, dan ontvangt de cursist(e) een door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging erkend diploma.

 

8. Voorafgaand aan de start van de basiscursus is er op zaterdagochtend 8 januari 2022 een kennismakingsles. Met deze les willen wij bereiken dat iedereen een goed beeld heeft over de cursus en over het bijenhouden. Daarna kan men zich aanmelden als deelnemer van de basiscursus.

 

9. Iedereen, die heeft aangegeven dat hij/zij geïnteresseerd is is deelname aan de basiscursus, wordt voor deze kennismakingsles uitgenodigd en is op zaterdag 8 januari 2022 van harte welkom.

 

10.Deelname aan de basiscursus is pas definitief als voorafgaand aan de eerste cursusavond (eind januari) het verschuldigde cursusgeld ad € 200,00 is overgemaakt op de rekening van de penningmeester van de Imkersvereniging Noord- en Zuid-Beveland. In dit cursusgeld is ondermeer begrepen de cursusmap met een theoriehandboek en een praktijkhandboek. De kosten van beschermende kledij en van enkele imkersmaterialen voor de praktijklessen zitten niet in het cursusgeld.

 

11. Aanmelding voor deelname aan de basiscursus met vermelding van o.a. enkele persoonlijke en adresgegevens, van mailadres en van telefoonnummer kan uitsluitend via het onderstaande aanmeldformulier.

 

12. De basiscursus gaat alleen door als dat volgens de RiVM-richtlijnen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus mogelijk is.

 

13. Afhankelijk van de omstandigheden behouden de organiserende Imkersverenigingen zich het recht voor om op onderdelen de organisatie van de basiscursus te wijzigen.

 

14. Voor meer informatie over de basiscursus kan contact opgenomen worden met Eric Mahieu, voorzitter van de beide Imkersverenigingen (tel. 06 54983171) of met Jan Bruurs, bijenteeltleraar (tel. 06 40634909).

 

 

 

 


Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.