Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 25
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 200,00
Start datum: 13-12-2021
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:NOORD- EN ZUID BEVELAND
Contactpersoon:Eric Mahieu <eric@exid.nl>
Cursuslocatie:Baarlandsezandweg 1 's Gravenpolder, 4431 NJ, Goes
Tel (1):06 54983171
Tel (2):06 40634909
NBV Diploma

Informatie over de basiscursus imkeren 2022 te 's Gravenpolder/Oostkapelle

 

1. De Imkersverenigingen Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) organiseren in 2022 een basiscursus imkeren voor beginnende imkers.

 

2. De cursus bestaat uit een zestal theorielessen, die vanaf midden januari om de 14 dagen gegeven worden. De lesavond is maandagavond.

 

3. De theorielessen worden door twee bijenteeltleraren gegeven in Oostkapelle en in 's Gravenpolder.

 

4. Vanaf begin april volgen de cursisten de praktijklessen bij ervaren imkers. Er wordt gewerkt in groepjes van 2 à 3 cursisten, Gerekend dient te worden op ruim 10 praktijklessen. Wij streven ernaar om de praktijklessen aan te bieden in de omgeving van de woonplaats van de cursisten.

 

5. Onderdeel van de cursus is ook een tweetal excursies, één naar een korfimker en één naar een (web-)winkel met imkersmaterialen.

 

6. Begin september 2022 is er een herhalingsles (theorie), waarna begin oktober het examen plaatsvindt.

 

7. Als het examen voldoende is gemaakt en er zijn voldoende theorielessen en praktijklessen (aanwezigheid: tenminste 80%) gevolgd, dan ontvangt de cursist(e) een door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging erkend diploma.

 

8. Voorafgaand aan de start van de basiscursus is er op maandagavond 13 december 2021 een kennismakingsles. Met deze les willen wij bereiken dat iedereen een goed beeld heeft van de cursus en van het bijenhouden. Daarna kan men zich definitief aanmelden als deelnemer van de basiscursus.

 

9. Iedereen, die heeft aangegeven dat hij/zij geïnteresseerd is is deelname aan de basiscursus, wordt voor deze kennismakingsles uitgenodigd en is op maandagavond 13 december 2021 van harte welkom.

 

10.Deelname aan de basiscursus is pas definitief als voorafgaand aan de eerste cursusavond (midden januari) het verschuldigde cursusgeld ad € 200,00 is overgemaakt op de rekening van de penningmeester van de Imkersvereniging Noord- en Zuid-Beveland. In dit cursusgeld is ondermeer begrepen de cursusmap met een theoriehandboek en een praktijkhandboek. De kosten van beschermende kledij en van enkele imkersmaterialen voor de praktijklessen zitten niet in het cursusgeld.

 

11. Aanmelding voor deelname aan de basiscursus met vermelding van o.a. enkele persoonlijke en adresgegevens, van mailadres en van telefoonnummer kan uitsluitend via het onderstaande aanmeldformulier.

 

12. De basiscursus gaat alleen door als dat volgens de RiVM-richtlijnen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus mogelijk is.

 

13. Afhankelijk van de omstandigheden behouden de organiserende Imkersverenigingen zich het recht voor om op onderdelen de organisatie van de basiscursus te wijzigen.

 

14. Voor meer informatie over de basiscursus kan contact opgenomen worden met Eric Mahieu, voorzitter van de beide Imkersverenigingen (tel. 06 54983171) of met Jan Bruurs, bijenteeltleraar (tel. 06 40634909).

 

 

 

 


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots