Cursus: Basiscursus ImkerenVol

Aantal plaatsen: 16
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 225
Start datum: 03-07-2021
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Deventer
Contactpersoon:frank Leenen <frankleenen17@gmail.com>
Cursuslocatie:maatmansweg 3, 7425 NC, Deventer
Routebeschrijving:gebruik "Duikerstraat" bij navigatie voor inrit parkeerterrein
Tel:0651307928
NBV Diploma

Let op: in verband met de onzekerheid veroorzaakt door de ontwikkeling van de Corona pandemie is het aanbieden van de basiscursus bijenhouden onder voorbehoud.

We hopen in aangepaste vorm de kennismaking te starten op 17 maart 2021 (verplicht onderdeel voor volgen van de basiscursus, zie voor beschrijving en aanmelding de NBV site). De praktijk en theorie van de basiscursus zullen we in overleg met de aanmelders organiseren binnen de corona richtlijnen die op 1 april 2021 actueel zijn.

 

Algemene informatie

De afdeling Deventer organiseert een cursus voor beginnend imkers. De cursus is onder voorbehoud van voldoende deelname, en de genoemde data kunnen nog iets verschuiven.
Voorafgaand aan de Basiscursus wordt een Kennismakingscursus georganiseerd van drie dagdelen, waar je voor wordt aangemeld als je besluit deel te nemen aan de Basiscursus. Om de basiscursus met succes te kunnen doen, moet je dus eerst de Kennismakingscursus gevolgd hebben: deze kennismakingscursus is bedoeld om zicht te krijgen op het houden van bijen, de werkzaamheden, de kennis, de tijd en kosten die je zult investeren in je nieuwe hobby, en om een weloverwogen besluit te kunnen nemen of je de stap naar de basiscursus wel of niet maakt. 

Omschrijving basiscursus
De basiscursus imkeren omvat het volgende:
-  15 praktijklessen in combinatie met steeds een korte theoretische uitleg.
-  5 verdiepende theorieavonden als afsluiting van de gehele cursus
-  1 schriftelijk verslagje n.a.v. praktijk
-  Examen over praktische en theoretische kennis
Resultaat: Diploma beginnend imker

De basiscursus is een echte imkerscursus waar je, o.l.v. een bijenteeltleraar en met ondersteuning van een praktijkbegeleider, direct in het bijenvolk aan het werk gaat. Je ontdekt en doet alle dingen die in de kennismakingscursus globaal aan de orde geweest zijn. Elke praktijkles wordt op de lesstand kort ingeleid voordat de bijenkast open gaat. Wat er die les moet gebeuren is vervat in een praktijkopdracht die in het theorieboek wordt ondersteund, met soms verwijzingen naar foto's of filmpjes over de uit te voeren handelingen. Elke praktijkles start dus met een korte theoretische uitleg, en ook tussentijds zijn er korte uitleg- en vraagmomenten.
Aanvankelijk werk je als koppel samen in het bijenvolk. Dat volk groeit * dusdanig, dat het al spoedig opgesplitst kan worden in twee volken; je gaat daarna*  allebei verder met ieder een nieuw kleiner bijenvolk. Dit nieuwe*  kleinere volk moet je groot zien te krijgen, en daarbij beleef je van alles wat je moet weten als beginnend imker. Bij de praktijklessen zijn een aantal praktijkbegeleiders aanwezig zodat het allemaal goed afloopt. Als je voldoende kennis en praktische vaardigheden hebt opgedaan, en dit afsluit met een 'akkoord' voor de uitgevoerde praktijkopdrachten, ga je in de zomer* van de cursus met een vitaal en te overwinteren volk naar huis.

Doel
Begrijpen hoe het bijenvolk georganiseerd is om te overleven. Herkennen van de verschillende fasen waarin het volk zich door het jaar heen bevindt. Weten wat het effect is van ingrepen in het volk en wanneer ingrepen gewenst of ongewenst zijn. Alle voorkomende ingrepen zelfstandig en goed kunnen uitvoeren. Kunnen beoordelen of het volk vitaal en gezond is en over voldoende voedsel beschikt. Kortom: bijen kunnen houden op een wijze die past bij de tijd en de ambitie van de imker, waarbij een goede bijenzorg gewaarborgd is.

Tijd
De cursus start* met de 15 praktijklessen. De vijf verdiepende theorielessen starten medio september*, de afsluiting is in december. In totaal, exclusief de afronding: 21 dagdelen van 2½ uur.

*We volgen in de aangepaste cursus nog steeds alle momenten van een compleet "bijenjaar" maar waarschijnlijk zullen we gedwongen zijn de volgorde van de lessen aan te passen; de start van de cursus ligt dan tussen juli en september. De theorielessen organiseren we in de winter en de ontwikkeling van "je eigen volk" maak je dan weer mee vanaf het prille voorjaar tot de zomer van 2022.....

 


Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.