Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 6
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 250
Start datum: 01-03-2022
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Groep:Friesland
Contactpersoon:Paul Jonkergouw <nbvfr-cursus@kpnmail.nl>
Cursuslocatie:Lindelaan, 8453 JC, Oranjewoud
Routebeschrijving:Park de Overtuin in Oranjewoud (bij Heerenveen)
Tel:0612650645
NBV Diploma

Locatie theorielessen:

Dorpshuis It Werflân
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle

NBV groep Fryslân organiseert in 2022 een basiscursus imkeren. Voor deze cursus bestaat een wachtrij omdat de cursisten die in 2020 begonnen zijn in 2022 de cursus afronden. Als er afmeldingen komen wordt de eerste van de wachtrij toegevoegd aan de deelnemers.

 

Theorie lessen 

Locatie: Dorpshuis It Werflân, Master Kuiperswei 1, 9221 TD Rottevalle

Tijd: 19:30 - 21:30 uur

1.

2 maart

Oriëntatie op het imkeren

2.

9 maart

De honingbij

3.

23 maart

Jaarcyclus van het bijenvolk in relatie tot het imkeren

4.

30 maart

Imkermethode en materialenkennis

5.

13 april

Bijengezondheid

6.

september

(datum volgt)

Inwinteren (vlak voor examen)

 

PRAKTIJK

De praktijk zal het jaar van de bij volgen in de maanden april t/m september en wordt steeds op een zaterdag gegeven van 10:00 - 12:00u. De precieze data staan in de tabel hierna vermeld.

De praktijk wordt gegeven in Oranjewoud. De stal staat bevindt zich in park De Overtuin aan de Lindelaan.

De cursus geeft voldoende kennis om zelfstandig een klein aantal bijenvolken te beheren, de nodige ingrepen te kunnen uitvoeren om de bijen te behouden. Tijdens de cursus wordt een bijenvolk beschikbaar gesteld om mee te oefenen.

Geleerd wordt het omgaan met bijen, met imkermateriaal, ziekten en problemen in het bijenvolk herkennen en oplossen. Ook de produkten van bijen en de verwerking hiervan komen aan de orde, zeker niet het minst leuke deel.

 

Praktijklessen*

Locatie: park De Overtuin aan de Lindelaan in Oranjewoud.

Tijd: 10:00 - 12:00 uur

1

za 9 april

Les 1: Deel 1: Werken in het Bijenvolk. 

Les 1: Deel 2: kennismaken met het Bijenvolk, voorjaarsinspectie.

Les 1: Deel 3: voorjaarswerkzaamheden.

2

za 23 april

Les 1: deel 3, voorjaarswerkzaamheden.

Les 2: deel: 1, Ruimte geven, kunstraat geven.

Les 2: deel: 2, Varoabestrijding, stap 1: Bouwraam.

3

za  7 mei

Les 3: Controle op zwermplannen

4

za 14 mei

Les 4: Zwermverhindering door het maken veger/kunstzwerm

5

za 28 mei

Les 5: Doppen breken, jonge moeren in laten lopen.

6

za 11 juni

Les 6: Varoabestrijding , stap2.1: oxaalzuur sproeien.

7

za 18 juni

Les 7: controle jonge moer.

8

za 25 juni

Les 8: honing oosten. 

9

za 9 juli

Les 9: zomerverzorging, suiker voeren, Varoabestrijding stap 2.2.

10+11

za 10 sept

Les 10+11: najaarsverzorging, controle voedselvoorraad en volkssterkte, en varroabestrijding, stap 3: oxaalzuur druppelen.

* Het is altijd mogelijk dat, afhankelijk van het weer en de toestand van de bijen, wijzigingen in de praktijkmomenten optreden; de bijenteeltleraar zal je in zo'n geval tijdig vooraf informeren.

 

EXAMEN en DIPLOMA-UITREIKING

Het examen volgt 14 dagen na de laatste praktijkles, eind september 2022. De precieze data van examen en di­plo­ma-uit­rei­king worden later in de cursus vastgesteld. Bij een voldoende beoordeling ontvang je een erkend diploma van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.

 

EN VERDER

Inschrijven voor de cursus geeft recht op een jaar lang lidmaatschap van de Nederlande Bijenhouders Vereniging en je ontvangt het blad Bijenhouden 6x dat jaar en je hebt dezelfde voordelen als alle andere leden.

In de loop van de cursus is er een mogelijkheid om een bijenvolk van de vereniging of een van de leden over te nemen. In dat geval zal je de nodige gereedschappen ook zelf moeten aanschaffen, dat is niet bij de cursus inbegrepen.


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots