Cursus: Basiscursus ImkerenVol

Aantal plaatsen: 18
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 150
Start datum: 01-03-2022
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:NBV Enschede
Contactpersoon:Evert Egberink <ejegberink@kpnmail.nl>
Cursuslocatie:Van Heeksbleeklaan 64, 5722 LB, Enschede
Routebeschrijving:Komend uit Enschede, rijdend over de Hengelosestraat, richting Hengelo, vind u de poort van het Ledeboerpark aan de rechterzijde van de Hengelosestraat.
Tel (1):053 428 2229
Tel (2):+31 6 2218 2545
NBV Diploma

Bij opgave voor deze cursus moet een aanbetaling worden gedaan van € 50,- op rekening

NL 15 RABO 0166 2250 96    ten name van  E.J. Egberink. ( Deze aanbetaling is om te voorkomen dat mensen zich impulsief opgeven om zich later zonder afmelding terug te trekken. Ze hebben daarbij een cursusplaats ingenomen waardoor serieuse kandidaten zich niet meer kunnen opgeven )

De betaling van het restbedrag van € 100,- moet voor 31 januari 2020 op bovengenoemde rekening zijn bijgeschreven, pas dan is de inschrijving definitief.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan loopt u het risico dat u wordt uitgeschreven om plaats te maken voor meer gemotiveerde cursisten. Het reeds betaalde cursusgeld wordt, onder aftrek van € 25,-, naar uw rekening terug gestort.

Mocht u zich, om welke reden ook, van deze cursus terugtrekken, dan wordt eveneens het betaalde cursugeld teruggestort onder aftrek van € 25,- .

De cursus wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van de NBV met het daarbij behorende NBV-diploma.

Zoals gewoonlijk wordt de cursus ieder jaar begin maart gestart.

Voor het cursugeld van € 150,- ontvangt u ;

- 4 theorielessen en 12 praktijklessen inclusief koffie of thee,

- het lesboek is een losbladige klapper van de NBV met een deel over Bijengezondheid.

- schriftelijk examen en het NBV-diploma.

Na ontvangst van het totale cursusbedrag bent u in het cursusjaar gratis lid van de NBV en ontvangt u het vakblad 'Bijenhouden'. Aan het eind van het cursusjaar zal de NBV u vragen of u lid wilt blijven van de NBV en bij welke afdeling. Daartoe krijgt u in één van de theorielessen een formulier waarop u e.e.a. kenbaar kunt maken.

Hoewel we ons nauwelijks risico's kunnen voorstellen, moeten we u er op wijzen dat u de cursus voor eigen risico volgt. U kunt de vereniging/afdeling dus niet aansprakelijk stellen voor enig onheil dat u tijdens de cursus zou kunnen overkomen. Door het overmaken van het cursusgeld, waarmee u zich formeel aanmeldt voor de cursus, erkent u eveneens uw eigen aansprakelijkheid op dit punt. Mocht u in deze nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de contactpersoon.

Van deze cursus wordt het praktijkgedeelte gegeven in het Koetshuis in het Ledeboerpark.

De theorielessen worden gegeven in het Zone-college, aan de Hengelosestraat te Enschede.

In verband met Corona wordt een ieder ten zeerste aangeraden zich daar tegen te laten inenten. Dit ter bescherming van de medecursisten, de leraar en de assistenten van de leraar. 


Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.