Cursus: Basiscursus Imkeren

Aantal plaatsen: 1
Aantal plaatsen beschikbaar: 1
Prijs: € 200
Start datum: 30-03-2022
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Apeldoorn -UGCHELEN
Contactpersoon:Albert Stoter <basiscursus.bijen@gmail.com>
Cursuslocatie:Veenhuizerweg 147, 7325AK, Apeldoorn
Routebeschrijving:Trainingsruimte en bijenstal bevinden zich aan de achterkant van het huis. Indien de cursus vanwege corona voor een groter deel online zal moeten, dan zal in dat deel worden gewerkt met Zoom.
Tel:0651110262
NBV Diploma

(In 2020 zijn er vanwege het coronavirus in nagenoeg heel Nederland geen basiscursussen gegeven, en in 2021 maar een paar - waaronder de mijne. Hierdoor is er nagenoeg overal sprake van een wachtrij, en ook bij mij is dat het geval. Toch is het zinvol om u in te schrijven, want na het door mij opstellen en verspreiden van het lesrooster zijn er ook altijd weer afmeldingen. Bovendien, wellicht dat de theorie vanwege corona nog steeds online moet worden gegeven (liever niet), en ook dat kan leiden tot afmeldingen. Niet iedereen wil dat.)

Er kunnen per jaar 16 deelnemers meedoen.

In de meerdere keren per jaar gegeven (ook online) kennismakingsles geef ik een nadere toelichting (zie elders op deze website de kennismakingscursus(sen) te Apeldoorn). 

De basiscursus bestaat inclusief voorafgaande kennismakingsles uit 16 bijeenkomsten. Na de kennismakingsles vervolgt de basiscursus eind maart / begin april met theorielessen op de woensdagavond. Aansluitend worden de praktijk- en demonstratielessen gegeven op de zaterdagmiddag. De laatste lessen zijn ook weer theorielessen op de zaterdagmiddag, en een eindavond op een woensdag.

Als de omstandigheden het toelaten krijgt u desgewenst vanuit de cursus uw eerste bijen. Dit wordt vooraf niet gegarandeerd, maar is sinds m'n start als bijenteeltleraar in 2011 altijd nog gelukt.

Aan het eind van de cursus kunt u meedoen aan het examen voor het NBV-basisdiploma. Na de basiscursus weet u ruim voldoende om zelfstandig te kunnen imkeren.

De in deze cursus te gebruiken literatuur verkrijgt u vanuit de cursus.

De voorafgaande kennismakingsles (die ook als een op zichzelf staande losse les kan worden gevolgd) geeft, naast een introductie, alle informatie om te kunnen beslissen of bijenhouden iets voor u is.

Om de basiscursus te Apeldoorn te kunnen volgen dient eerst die kennismakingsles te worden gevolgd, en de toelating tot de basiscursus gebeurt op volgorde van gevolgde kennismakingsles.

Uw aanmelding voor de basiscursus via onderstaand aanmeldingsformulier wordt dan ook gezien als een voorlopige aanmelding die u na de kennismakingsles en ontvangst van het lesrooster dient te bevestigen. Meestal weet u ook zelf pas na ontvangst van dat lesrooster of u (gezien uw eigen agenda) de cursus ook echt kunt volgen.

Na aanmelding voor de basiscursus volgt "automatisch" een uitnodiging voor de eerstvolgende kennismakingsles. Voor deze kennismakingsles vraag ik een bedrag ter grootte van de kosten van één les, maar indien u vervolgens daadwerkelijk aan de basiscursus mee gaat doen dan krijgt u daar dit bedrag weer als korting retour.

Bent u op voorhand al van plan om de basiscursus elders te volgen, dan vraag ik u om u alleen in te schrijven op de door mij gegeven kennismakingsles (elders op deze website).


Wellicht tot ziens, en vriendelijke groet, Albert Stoter


Schrijf u in voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots