Cursus: Basiscursus ImkerenVol

Aantal plaatsen: 19
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 210
Start datum: 14-01-2020
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:De Verenigde Deurnese Imkers (Bijenh. ver. St. Ambrosius Peelland)
Contactpersoon:Jos van den Heuvel <sakodege@gmail.com>
Cursuslocatie:Haageind 31, Deurne
Tel (1):0774662164
Tel (2):0654908950
NBV Diploma

Inleiding

Al meer dan 130 cursisten werden in Deurne de laatste jaren opgeleid tot imker.

Onder de geslaagde cursisten staat de cursus als zijnde zeer goed aangeschreven.

Deze imkers zijn na het volgen van de Basiscursus Bijenhouden in staat om met en in een bijenvolk te imkeren.

De cursus is toegankelijk vanaf 16 jaar en ouder.

Cursusinhoud 

Er zijn 8 theorie- en 9 praktijklessen van 2 uur + examen.

Er zal gebruik gemaakt worden van o.a. bord, PowerPoint presentatie, kast en imkermaterialen.

De cursus is inclusief het cursusboek, Basiscursus Bijenteelt van de NBV, een uitgebreide syllabus van de lesstof, de NBV brochure Varroabestrijding en koffie of thee op de cursusavonden. .

Kosten

De cursus kost  € 210,-- incl. alle benodigde lesboeken en koffie / thee

Dit bedrag word op de eerste avond bij de aanvang van de cursus contant voldaan, of wordt voor aanvang van de  cursus overgemaakt op bank no. NL57RABO 0110873521 t.n.v. Bijenhoudersverreniging Peelland Deurne

Indien de geslaagde cursist lid wordt van de bijenver. St. Ambrosius Peelland Deurne, krijgt men een bijenvolkje gratis. 

De cursisten zijn tijdens het cursusjaar gratis lid bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) Zij ontvangen  dan ook het kleurrijke blad Bijenhouden

Cursusdag, tijd en plaats

Theorie: Op dinsdagavond                

De eerste les is half januari                                                                                         
Tijd:        Van 19.30 tot 21.30 uur;
Plaats:    N.M.E.C-gebouw  “De Ossenbeemd” Haageind 31 Deurne.

Praktijk

Van april tot en met december. De praktijklessen zijn merendeels op zaterdagmorgen, de data worden op de eerste theorieles bekendgemaakt.

Tijdens de praktijklessen zorgd de cursist zelf voor beschermende kleding.

Per twee cursisten is gedurende de cursus één bijenvolk ter beschikking, waarmee zij zelf alle handelingen van het imkeren zelf kunnen verrichten.

Toets en examen

Na de vierde theorieles wordt er een toets afgenomen, na de laatste theorieles volgt een officieel examen.

Men dient een voldoende voor het theorie-examen te hebben behaald, alvorens men aan de praktijk kan deelnemen.

Tijdens de praktijklessen worden door de docent en de praktijkassistenten de verrichtingen van de cursist beoordeeld, tevens wordt door de cursist na elke praktijkles een verslagje gemaakt en op het praktijk-evaluatieformulier ingevuld.

Bovenstaand theorie-examen, praktijkbeoordeling en praktijk-evaluatieformulieren worden in het eindresultaat meegenomen, en vormen tezamen het eindcijfer.

Diploma-uitreiking

Is het theorie-examen met goed gevolg afgesloten en de praktijkbeoordeling is voldoende, dan krijgt men een officieel diploma van de NBV. Het diploma wordt uitgereikt op de Ambrosius feestavond in december

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jos van den Heuvel 

077 4662164 / 06 54908950  of sakodege@gmail.com   

Indien de cursus is volgeboekt is het toch verstandig om u op de wachtlijst te plaatsen, er kunnen immers personen afzeggen om wat voor redenen dan ook. 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.