Cursus: Basiscursus Imkeren

Aantal plaatsen: 18
Aantal plaatsen beschikbaar: 13
Prijs: € 175,-
Start datum: 09-02-2022
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Epe
Contactpersoon:Harry Roo <veluwsefazant@outlook.com>
Cursuslocatie:Tongerenseweg-Zuid 119, 8162 SB, Epe
Tel:06-12149470
NBV Diploma

Het cursusboek, Bijenhouden hoe doe je dat.  Deze zit niet in de cursusprijs inbegrepen en kost €19.95

 

Overzicht theoriegedeelte; Basiscursus Bijenhouden 2022 

Data bijeenkomsten: 9, 16, 23 februari, 2, 9, 16 maart, het examen is op 15 september. Aanvang 19.30 uur. Einde omstreeks 21.30 uur .

 

Les 1   wo. 9 februari   Kennismaking met elkaar en met de bij

1.1 - Kennismaking

1.2 - Doel en opzet van de cursus.

1.3 - Inleiding

1.4 - Het bijenjaar in vogelvlucht.

1.5 - Verschillende rassen in Europa.

1.6 – Bijlage; grafiek overzicht bijenjaar, historie van de bij, systematiek in het dieren rijk.

Voorbereidend lezen voor de volgende les, blz. 5-7-8-12-13 en blz. 45 het jaar rond met bijen tot –voorjaarsinspectie, uit het cursusboek.

Les 2   wo. 16 februari  de bij, de geslachten en het voedsel

2.1 - De honingbij (Apis mellifera): werkster - dar - koningin - volk.

2.2 - Anatomie van de bij.

2.3 - Nectar, stuifmeel en water, propolis.

2.4 - De bijensteek en behandeling.

2.5 – Bijlage; poten van de bij, bijen en stuifmeel en bijensteek protocol.

Voorbereidend lezen voor de volgende les, blz. 9-10-11, uit het cursusboek..

Les 3   wo. 23 februari    Van ei tot bij

3.1 - Broednest en broedstadia (BRIAS)

3.2 - Ontwikkeling van werkster, dar en moer.

3.3 - Taken van de werksterbijen.

3.4 - Zomer en winterbijen.

3.5 – Bijlage; verschillende type in een honingbijen volk en verhoudingen in het broed.

Voorbereidend lezen voor de volgende les, blz. 15 communicatie tot -bijenproducten en blz. 52 tot -zwermstemming afremmen, uit het cursusboek.

Les 4   wo. 2 maart    Ontwikkeling van het bijenvolk in de loop van het jaar

Kleine toets over de 3 voorafgaande lessen

4.1  Communicatie in het bijenvolk.

4.2   De voortplanting van het volk met natuurlijk zwermverloop.

4.3   Bijlage; bijendansen

Voorbereidend lezen voor de volgende les, blz. 53-54-55 tot –over de koningin, blz. 20 t/m 32 en blz. 61, koninginneaflegger, uit het cursusboek.

  Zwermen, imkeruitrusting en gereedschappen, standplaats, bijenwoning en zwermverhindering.

5.1   De imker en het zwermen.

5.2   Imkeruitrusting en gereedschap.

5.3   Standplaats van de volken.

5.4   Bijenwoning (spaar) kast, bijenruimte, raampjes, ratenbouw, en cellen.

5.5   Kunstzwermen met de Aalstermethode, de veger.

5.6   Bijlage; het maken van een veger .
Voorbereidend lezen voor de volgende les, blz. 53 zwermscheppen tot -wat te doen……, blz. 57-58  koninginneteelt tot -een kon. …… en blz. 49-50 wat te doen met zwakke volken, uit het cursusboek.

Les 5    wo. 9 maart      Kunstzwerm, koninginneteelt, doppen breken, controle jonge koningin, darrenverzamelplaats en verenigen van volken.

6.1   Kunstzwerm maken met de afvlieger ( broedaflegger i.c.m. separator ).

6.2   Doppen breken.
6.3   Controle van de jonge moer, darrenbroedigheid, ei-leggende werksters.
6.4   Rasverbetering met koninginneteelt.
6.5   F-1 koningin kweken boven het volk met afvlieger methode

6.6   Verzamelaflegger maken

6.7   Verenigen van volken.

6.8   Bijlage; vlieger maken.

Voorbereidend lezen voor de volgende les, blz. 63 t/m 67 en blz. 93 t/m 114, uit het cursusboek.

 

Les 6     wo. 16 maart       Voeren/inwinteren, bijenziekten, vijanden en varroabestrijding.

7.1   Voeren, wanneer en waarmee.

7.2   Bijenziekte en vijanden.

7.3   Varroabestrijding.

7.4   Raatvervanging.

7.5   Bijlage; bijen invoeren en bijenziekten.

Voorbereidend lezen voor de volgende les, blz. 16 bijenproducten t/m blz. 18 en blz. 69 t/m 80, uit het cursusboek.

Producten en diensten van de bij, honing winnen, drachtplanten, wettelijke voorschriften en afsluiting van het theoriegedeelte van de cursus.

8.1   Producten en diensten van de bij.

8.2   Honing winnen.

8.3   Drachtplanten.

8.4   Wettelijke voorschriften en politie verordeningen.

8.5   Afsluiting van het theoriegedeelte van de basiscursus.

8.6   Bijlage; honing – stuifmeelweide en honing

 

Lees het cursusboek en uitgereikte naslaglessen nog eens aandachtig door i.v.m. het theorie-examen.

 

Les 7    wo. 7 September   Theorie-examen

 

 

Bijlage 2: Overzicht praktijkdagen Basiscursus Bijenhouden 2022

 

Benodigdheden:   Kleding: kap en evt.handschoenen                    .                             

 

nr.

datum

tijd

activiteit

plaats

1

Woensdag

26 maart

19:00

 

 

 

 

 

 

Lezen

1.Wat zie ik op de vliegplank.

2 1ste Voorjaars controle

3.Raampjes uitnemen, broed zoeken en bekijken

4. Eventueel volk kleiner zetten

5. Kastkaart bijhouden

6. Raampjes maken en raat insmelten

Blz. 33 t/m 36 en blz. 46 Voorjaarsinspectie tot blz. 48 tot problemen………...

IOC-Epe

2

Woensdag          9 april

19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen

1. 2de Voorjaarsinspectie.

2. Wat zie ik op de vliegplank.

3. Volken controleren op ruimte, voedsel, BRIAS en tevens een darrenraat inhangen, volk leren kennen met werkster, dar, koningin

4. Zonodig broed / honingbak bijplaatsen etc.

5. Kastkaart bij houden

Blz. 48 vanaf Problemen…..t/m blz.50

IOC-Epe

3

Woensdag

27 april

 

 

 

19:00

 

 

 

 

 

 

Lezen

3de Voorjaarsinspectie.

1. Wat zie ik op de vliegplank.

2. Controle op  zwermplannenen indien nodig doppenbreken

3. Darrenbroed controleren op varroa.

4. Kastkaart bijhouden

Blz. 52 en 53

 

IOC-Epe

4

Woensdag 11 mei

 

 

 

19:00

 

 

 

 

Lezen

1. Wat zie ik op de vliegplank.

2. Verhindering van zwermplannend.m.v.Veger

3. Darrenbroed controleren op varroa.

4. Kastkaart bijhouden

Blz. 59 Zwermregulering t/m blz. 61

 

IOC-Epe

5

Maandag

23 mei

19.00

 

 

 

 

 

Lezen

1. Wat zie ik op de vliegplank.

2.Doppen breken (jonge koninginnen laten inlopen).

3. Controle van de afleggers 

3. Kastkaart bijhouden.

Blz. 55 Over de kon.  … tot blz. 59, tot zwermregulering en

reizen blz.87 t/m 91

IOC-Epe

6

Woensdagdag

1 juni

19:00

1. Wat zie ik op de vliegplank.

2.Jonge koninginnen van veger controleren.

3. Hoe gaat men met verenigen te werk.

4. Kastkaart bijhouden

IOC-Epe

7

Woensdag

29 juni

19:00

 

 

 

Lezen

1.Wat zie ik op de vliegplank.

2.Afnemen van honing en slingeren

4.Kastkaart bijhouden

Blz. 72 Oogsten….t/m blz. 86

IOC-Epe

8

Woensdag

13 juli.

 

 

19:00

 

 

 

Lezen

1.Wat zie ik op de vliegplank.

2.Starten met varroa bestrijding met mierezuur (Liebig dispenser)

3. Kastkaart bijhouden

Blz. 103 t/m 114

IOC-Epe

9

Woensdag

27 juli

19.00

 

 

Lezen

1.Wat zie ik op de vliegplank.

2.Starten met voeren/ inwinteren.(’s avonds)

3. Kastkaart bijhouden

Blz. 63 t/m 67

IOC-Epe

10

Woensdag

17 augustus

 

19:00

 

 

 

1. Wat zie ik op de vliegplank

2. Tweede varoabestrijding met mierezuur na het inwinteren

3. Kastkaart bijhouden

IOC-Epe

 

01apr tot 01sept

 

Praktijkpunten worden tijdens elke praktijkles door de docenten beoordeeld en meegenomen in de totale einduitslag.

 

 


Schrijf u in voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots