Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 30
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 250
Start datum: 01-02-2020
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Haren/Paterswolde
Contactpersoon:Hugo van Rossem <hugo.van.rossem@hccnet.nl>
Cursuslocatie:Eelde, Haren en Groningen
Tel:0646832114
NBV Diploma

De organisatie van deze cursus wordt al vele tientallen jaren verzorgd door Imkersvereniging Haren Paterswolde en omstreken, een actieve afdeling van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. De cursus bestaat uit een 7-tal theorielessen op de woensdagavonden en een aantal praktijklessen op zaterdagmiddagen, waarbij de cursisten onder begeleiding van ervaren praktijkbegeleiders met een eigen volkje leren werken. De theorielessen worden vanouds op het Terra College in Eelde gegeven, de praktijklessen op verschillende bijenstallen in en rond Groningen. De exacte lokaties worden nog bekend gemaakt. 

Curisisten zijn het eerste jaar gratis lid van de NBV en kunnen zich tijdens de cursus inschrijven bij een lokale afdeling. Via de lokale imkersvereniging kan er dan voor worden gezorgd dat er voor u een mentor beschikbaar is die u na de basiscursus kan gaan begeleiden als u zelf bijen gaat houden. 

Cursusverloop.

De cursus start met theorielessen in februari en maart, zodat er enige basiskennis aanwezig is om te begrijpen wat er tijdens de praktijklessen die in april van start gaan gedaan wordt. Het echte imkeren wordt natuurlijk in de praktijk geleerd. In september volgt nog een theorieles met een 'eindles' in oktober, waarbij het examen en de diplomauitreiking plaatsvindt.

De theorielessen vinden op woensdagavonden plaats, de praktijklessen worden, op een enkele uitzondering na, van april tot september op een aantal zaterdagmiddagen gegeven.

De data voor de theorielessen zijn:

26 februari; 4, 11, 18 en 25 maart; 15 april; 16 september en 7 oktober.

De (voorlopige) data voor de praktijklessen zijn:

4 en 18 april, 2; 16 en 29 (= vrijdag!) mei; 20 juni; 18 juli; 8 augustus en 5 september.

Eind maart, voorafgaande aan de praktijk, gaan we gezamenlijk naar Het Ielgat in Amen waar we uitleg geven over wat een imker nodig heeft (kap, handschoenen, etc.). Bert Pranger zal dan ook iets vertellen over de verschillende soorten bijenkasten, altijd handig als je later zelf met bijen aan de slag wilt gaan. Een mooie gelegenheid om je imkeruitrusting aan te schaffen voordat we beginnen met de praktijklessen!

Tijdens de praktijklessen ontstaat een goed beeld van wat er voor nodig is een bijenvolk het jaar rond te verzorgen. De uiteindelijke lesdata hangen ook af van hoe de volken zich ontwikkelen, de weersomstandigheden, enzovoort. We beginnen met het kennismaken met het bijenvolk en hoe je het best een kast kan openen en met de bijen kan werken. Het verschil zien tussen een werkbij, een dar (mannetje) en de koningin, het herkennen van het broed, het vaststellen van de voedselvoorraad en de gezondheid van het bijenvolk. We leren hoe je koninginnen kan merken, hoe je zwermen kan voorkomen en wat het verband is tussen de bijenvolken en hun omgeving ('dracht-' of voedselbronnen). We gaan honing slingeren en leren hoe je  oude raten kunt verwerken tot bruikbare bijenwas. De cursus besteedt met name veel aandacht aan bijengezondheid, zoals de noodzakelijke Varroa-bestrijding.

We sluiten de praktijklessen af met het 'inwinteren' van de volken zodat ze goed de winter kunnen doorkomen. De cursus wordt afgesloten met een examen in oktober, waarna u bij voldoende resultaat het NBV-imkerdiploma krijgt uitgereikt.

Tijdens het jaar waarin u de cursus volgt krijgt u gratis het lidmaatschap van de NBV aangeboden en ontvangt u acht keer per jaar het blad Bijenhouden. Dit is het maandblad van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging met allerlei lezenswaardigheden over bijen en alles wat er mee samenhangt. 

De kosten voor de basiscursus bedragen € 250,00. Dit is inclusief de kosten van een cursusboek, het NBV Praktijkhandboek en het boekje Bijengezondheid. Verder zult u een geschikte imkersuitrusting moeten aanschaffen, eventueel kan dit via de organisatie.

U bent definitief geplaatst wanneer het cursusgeld is betaald, i.v.m. de planning graag z.s.m. betalen, doch uiterlijk 1 jan. 2020. Zodra u het bedrag (€ 250) hebt overgemaakt op rekening NL88 RABO 0314 4983 70, tnv IHP, ovv Basiscursus 2020 bent u verzekerd van uw plaats.

De cursus wordt gegeven door gediplomeerde en bevoegde NBV docenten. De theorie wordt onder meer verzorgd door leraar bijenteelt Adrie van Luijk uit Peize.

Uitgebreide cursusinformatie krijgt u ruim voor het begin van de cursus via e-mail toegestuurd als wij uw inschrijving hebben ontvangen.

Met vriendelijk groet,

Hugo van Rossem

tel: 06 - 46832114

 

PS Indien de cursus volledig is ingeschreven, aarzel dan niet uw naam op de wachtlijst te plaatsen; wij gaan dan op zoek naar extra locaties voor de praktijklessen en zullen u direct berichten als er op de cursus nog plaats voor u is gevonden.


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots